Jobbet "Studentermedhjælper til Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC)" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

CISC søger en studentermedhjælper til kommunikationsopgaver i centeret, fortrinsvis på projektet Danmark i Bevægelse. Stillingen er tidsbegrænset til ét år fra 15. maj 2024 (eller hurtigst muligt derefter) til 13. maj 2025, men med mulighed for forlængelse. 

Danmark i Bevægelse er en national måling af danskernes bevægelsesvaner, som blev udført første gang i 2020 og skal udføres igen i 2025. Projektet, der er støttet af Nordea-fonden, inkluderer en række forskellige forsknings- og formidlingstiltag. Målet er at bidrage til, at flere får mulighed for at opleve glæden ved bevægelse og deltage i idrættens fællesskaber til gavn for dem selv, deres trivsel og folkesundheden. Projektperioden strækker sig fra februar 2024 til januar 2028.

Der er 19 medarbejdere tilknyttet Danmark i Bevægelse, herunder en deltids kommunikationsmedarbejder, som du vil komme til at arbejde tæt sammen med. 

Vi forestiller os, du har følgende kvalifikationer:

 • Studerende inden for Medievidenskab, Webformidling, Journalistik eller lignende kommunikation/medieuddannelser
 • Interesse i populær formidling af forskningsresultater
 • Erfaring med eller interesse i medieovervågning og pressearbejde
 • Erfaring med eller interesse i produktion af infografik, videoer eller animationer til bl.a. sociale medier
 • Erfaring med udvikling af indhold i forskellige formater til web og sociale medier
 • Kendskab til relevant software, fx Adobe Indesign, video og/eller foto redigeringssoftware, AI tekst generering.

Dine opgaver bliver:
At medvirke til at udvikle indhold til Danmark i Bevægelses hjemmeside, sociale medier og til div. kommunikations- og presseindsatser. Indholdet kan fx være: 

 • Infografik til web og sociale medier
 • Korte videoer til web og sociale medier
 • Udarbejdelse af tekster til forskellige typer af webbaserede udgivelser, fx korte artikler, der opsummerer forskningsresultater og udgives på projektets hjemmeside.
 • En konkret opgave er at stå for den løbende medieovervågning

Prioriteringen af hvilke opgaver der skal fokuseres på, vil ske i dialog med projektledere.

Vi forventer, at du:

 • kan arbejde selvstændigt og samtidig som del af et team 
 • er fleksibel og omstillingsparat
 • arbejder struktureret, udviklingsorienteret og er omhyggelig. 

Bemærk: Ved ansættelse som studentermedhjælper er det en forudsætning, at du er indskrevet som studerende på Syddansk Universitet. 

Vi tilbyder:

 • Ca. 3-5 timer om ugen med stor fleksibilitet i arbejdstid og -sted. Du kan undervejs blive involveret i andre opgaver end i projektet, som vil kunne hæve arbejdstiden.
 • Et spændende job med varierende arbejdsopgaver og mulighed for at sætte dit præg på projektets kommunikation.
 • Et godt arbejdsmiljø med en uformel omgangstone og gode kollegaer. 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at skrive til projektets daglige projektleder, Jens Høyer-Kruse på mail: jhkruse@health.sdu.dk

Ansættelse finder sted i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og HK/STAT. 

Tjenestested: Odense 

Ansøgningsfrist: Mandag den 6. maj 2024.

Ansøgning skal indeholde følgebrev, CV og eksamensudskrift hvoraf det fremgår, hvor langt du er i dit studium ved SDU. Alle dokumenter i forbindelse med ansøgning bør ikke indeholde CPR-nummer – i så fald skal CPR-nummer overstreges.

Alle vedhæftede filer skal være i Adobe PDF.

Følgebrev og CV må max. fylde 5 Mb. 

Vejledning i forbindelse med ansøgning findes her.

Syddansk Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

OM OS

SDU skaber værdi for og med samfundet og former fremtiden gennem høj kvalitet, talentfulde mennesker og fremragende miljøer. Syddank Universitet er et universitet i international klasse med dybe rødder i Syddanmark. Siden grundlæggelsen har SDU været drevet af en ambition om at fremme forskningsresultater, der udvikler samfundet.

De 21. århundredes store udfordringer er kendetegnede ved at være komplekse og mangefacetterende; bæredygtige forandringer og løsninger kræver ny - og ofte tværvidenskabelig - forskningsbaseret viden, og Syddansk Universitet er en uomgængelig aktør i omstillingsprocessen.

Værdi, kvalitet, talentfulde menneskser og fremragende miljøer er omdrejningspunktet for Syddansk Universitets strategiske indsatser.

Læs mere om SDU

OM TEAMET

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND), på SDU, har én aktivitet, der er selve grundlaget for fakultetets virke: forskning. Forskning, der skal bidrage til at forbedre menneskers sundhed.

Den forskning, der bedrives af fakultetets forskere i indbyrdes samarbejde eller i samarbejde med eksterne parter, er også grundlaget for de uddannelser, som fakultetet udbyder og grundlag for den myndighedsbetjening, som fakultetet tilbyder.

På SUND/SDU forsker vi på højt internationalt niveau i områder, der har relevans for folkesundheden og sygdomsbehandling. Det betyder, at vi både er stærke på det forebyggende og det behandlende område.

Forskningsmiljøerne på fakultetet er troværdige og har fokus på forskningsfrihed og originalitet. Forskerne er nyskabende og helhedsorienterede og samarbejder i vid udstrækning med sundhedsvæsenet generelt, med andre forskningsmiljøer på SDU, samt internationalt. Men også med sponsorer og det omgivende samfund.

Fakultetet er den regionale støtte for al sundhedsvidenskabelig forskning og har til det formål skabt en række støttefunktioner, som kan findes her på hjemmesiden.