Jobbet "Områdechef til projektering af en grøn, attraktiv jernbane" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Kan du stille dig i spidsen for at projektere en grøn og attraktiv jernbane? Som områdechef for anlægsprojektering i Banedanmark får du ansvaret for at videreudvikle Banedanmarks projekteringsafdelinger inden for spor, geoteknik & afvanding, broer & konstruktion samt optimering og digitaliseringen af projekteringsprocessen.

I området Anlægsprojektering i Anlægsdivisionen er vi ansvarlige for projekteringen af Banedanmarks fornyelses- og anlægsprojekter. Vi leverer projekteringsledelse til alle projekter, uanset om selve projekteringen sker internt eller indkøbes fra rådgiver. Når projektering sker internt, er vi ansvarlige for hele denne proces.

Anlægsprojektering består af 103 engagerede medarbejdere organiseret i fire sektioner. Anlægsprojektering refererer til Anlægsdirektøren.  

Du skal drive en ambitiøs projekteringsorganisation
I Banedanmark er vi ansvarlige for projekterne helt fra ide-udvikling til faktisk udførelse. Anlægsprojektering er involveret i hele processen fra udarbejdelse af politiske oplæg om mulige løsninger, over selve projekteringen og bistand desuden under udførelsen med håndtering af særligt komplekse forhold.

Jernbaneprojekter er helt særlige, da de skal gennemføres på meget kort tid, hvor selv mindre forsinkelser har stor betydning. Derfor skal det projekterede materiale have en meget høj kvalitet og projekterne skal samlet set være bygbare. Det betyder, at der skal koordineres meget tæt både intent og på tværs i forhold til at sikre, at alle tekniske løsninger hænger sammen og projektet kan levere den forudsatte effekt og udføres til tiden.

Tværfagligt samarbejde er således helt centralt for at projekteringsorganisationen lykkes. Samtidig er målet fuld digital projektering, leveret med afsæt i en produktionsinspireret tilgang, hvor fremdriftsopfølgning via tavlemøder og systematisk problemløsning er en del af dagligdagen.

Banedanmark har et ambitiøst mål om Co2-reduktion gennem materialesubstitut og optimering af transport og materialebrug i vores projekter. Det vil være en central opgave at videreudvikle denne tilgang i vores projektering.

Banedanmark har de seneste år arbejdet struktureret med standardisering og struktureret læring for at sikre både korrekt og effektiv projektering. Du vil stå i spidsen for at fortsætte dette arbejde.

Stærk faglighed og god personaleleder
Du har solid erfaring med ledelse af projektering af store anlægs -og/eller byggeprojekter. Du har erfaring med ledelse af ledere, gerne fra en større organisation. Det er en fordel, men ikke en forudsætning at du har kendskab produktionsstyring, LEAN og til jernbanebranchen.

Du har en samarbejdende ledelsestilgang, hvor du i både ord og handling viser, at vi kun lykkes, hvis vi lykkes sammen. Du har blik for processer, arbejdsgange og interessenthåndtering og du har stort fokus på et godt arbejdsmiljø og trivsel.

Løn 
Ansættelsen sker i henhold til rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten i løngruppe 1.  Den endelige løn fastsættes efter forhandling på baggrund af erfaringer og kvalifikationer. Stillingen besættes på åremål.   

Ansøgning og kontakt 
Vil du vide mere om stillingen eller Banedanmark, så kontakt Liv Baasch Simonsen på lbs@ing.dk. Send os din ansøgning og CV hurtigst muligt.
For at søge stillingen klikker du på linket "Søg stillingen" og følger instruktionerne.

Går du videre fra de indledende samtaler, vil der blive indhentet referencer fra tidligere arbejdsgiver. Du vil blive informeret inden, at der bliver indhentet en reference.