Jobbet "IT-tekniker til Multinational Division North i Fredericia (Genopslag)" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Vil du have en spændende stilling, hvor du arbejder i et operativt og professionelt miljø i en multinational ramme? Så søg jobbet som IT-tekniker i SYSKON sektionen, der er IT rygraden i Multinational Division North (MNDN), og få et spændende og afvekslende job med gode udviklingsmuligheder. SYSKON sektionen er en del af kommandodelingen i Command Support Coy (CSCOY).

Om os
CSCOY er en multinational og værnsfælles enhed, der leverer stabsstøtte samt kommunikations- og informationssystemløsninger til MND N.

CSCOY består af en kommandodeling, to operative delinger og en Forward Command Post (FCP) deling. CSCOY består primært af danske soldater, men der indgår også estiske og litauiske soldater i ADAZI. De to operative delinger støtter de to fredstidshovedkvarterer henholdsvis i Karup/Slagelse (Danmark) og Adazi (Letland). Kommandodelingen og hovedparten af CS DEL WEST har deres daglige gang på Ryes kaserne i Fredericia. CS DEL EAST og hovedparten af FCP delingen er eller vil indenfor kort tid blive flyttet til ADAZI for derfra at kunne støtte MND N’s operative opgaveløsning i Letland. Ud over den operative opgave med opbygning af MNDN står CSCOY også for støtten til MNDN øvelses- og træningsaktiviteter.

Hovedkvarteret for MND N er et divisionshovedkvarter, der er oprettet som en del af NATOs øgede tilstedeværelse i de baltiske lande. Hovedkvarteret har, udover sin operative opgave som en del af NATOs territorialforsvar, til opgave at uddanne og træne brigader fra flere nationer, herunder Estland, Letland og Danmark.

Om stillingen
Som en del af et effektivt team, og i rollen som netværksekspert, har du, sammen med resten af SYSKON-sektionen ved CSCOY, ansvaret for implementering, drift, vedligeholdelse og fejlfinding på MND Ns operative og administrative informationssystemer. SYSKON-sektionen består af 6 personer, en seniorsergent som sektionsfører, en oversergent som NK og 3 fra konstabelgruppen. Der arbejdes på at stillingerne skal være korporalstillinger. Alle er uddannet til IT-tekniker eller i uddannelsesforløb.

MND N anvender et større antal informationssystemer, hvilket stiller store krav til din alsidighed, dit tekniske niveau og din evne til at optage ny viden. Her er både tale om klassificerede og uklassificerede systemer på flere lokationer, og der vil derfor være tale om en større produktportfølje.

SYSKON yder 2. line assistance for vores egne 1. line teknikere på de leverede services. Du skal i den forbindelse være i stand til selvstændigt eller i mindre grupper at identificere og udbedre komplekse fejl.

Stillingen giver en stor berøringsflade med personel på alle niveauer, fra mange forskellige enheder og fra mange forskellige nationaliteter.
SYSKON støtter stabene ved både MND N og CSBn med teknisk ekspertise på de systemer som anvendes. Her trækkes ofte på SYSKON kompetencer i forhold til produkt- og konceptudvikling, design og implementering, og det er derfor vigtigt, at man kan kommunikere teknisk komplekse budskaber i et klart, præcist og letforståeligt sprog. Da vi er en multinational enhed kommunikeres der på både dansk og engelsk, og det er en forventning, at du kan kommunikere klart og tydeligt på engelsk i både skrift og tale.

Der vil i forbindelse med stillingen kunne forventes en del rejseaktivitet i forbindelse med øvelser, konferencer samt anden støtte til Multinational Division North og Command Support Battalion. Det er derfor også vigtigt, at du er omstillingsparat, og at du er afklaret med, at kalenderen til tider ændres med kort varsel.

Om dig
Som IT-tekniker i SYSKON kræver det stor selvstændighed og forudseenhed. Du er uddannet IT-tekniker alternativt IT-supporter med potentiale til at uddanne dig til IT-tekniker.

Du er indstillet på at løse komplicerede opgaver i fællesskab med de øvrige i sektionen. Du er desuden åben for at operere i et værnsfælles miljø, hvor der kan være stor forskel på kulturer på tværs af Hæren, Flyvevåbnet og Søværnet.
Vi ser gerne, at du har erfaring fra en lignende stilling. Alternativt har du masser af gå-på mod og en stålsat vilje til at lære. Det er en fordel, men ikke et krav, at du har erfaring med kommunikations- og informationssystemer fra international tjeneste.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglært konstabel stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt faglig uddannelse og svendebrev.

Dit faste tjenestested vil være i Fredericia

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til yderst hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til at deltage i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgning og kontakt
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for Command Support Company; Kaptajn Jan Iskov Jürgensen på tlf. 4165 6278 eller på mail: MNDN-CB-100A@MIL.DK

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse; FPS-AML@mil.dk eller på telefon: 728 19157.

Ansøgningsfrist er den 31. august 2022, og ansættelsessamtaler forventes gennemført herefter. Stillingen er til besættelse snarest.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

MULTINATIONAL DIVISION NORTH
”Multinational Division North (MND North) er et operativt divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland. I fredstid vil hovedkvarteret være beliggende i Riga, Letland og i Karup, Danmark.

MND North er en taktisk landmilitær føringskapacitet, der i fredstid gennemfører operativ planlægning og koordination af hærstyrker i Estland og Letland, samt en kapacitet, der i tilfælde af krise og konflikt fører landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum.

MND N hovedopgaver er i fredstid at forestå uddannelse af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer. Divisionen skal desuden gennemføre den yderligere øvelsesvirksomhed, der sikrer landmilitære styrkers evne til at gennemføre taktiske aktiviteter, inkl. integration af enheder fra enhanced Forward Presence (eFP). Endvidere skal divisionen kunne indhente og forestå den nødvendige rapportering til foresat NATO styrkestruktur og opretholde et situationsbillede i ansvarsområdet. Slutteligt skal divisionen støtte forsvarsplanlægning i ansvarsområdet.

Herudover bidrager MND North til udvikling af den danske, estiske og lettiske hær inden for bl.a. studie- og udviklingsvirksomhed, doktrinområdet og specialer på troppeenhedsniveauet.
operationer, øvelser og aktiviteter.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder