Om Forsvarsministeriet

Forsvarsministeriets departement løser en lang række forskellige opgaver. For at sikre den bedste opgaveløsning er departementet organiseret i forskellige enheder med hvert sit ansvarsområde.