Jobbet "Forretningsorienteret IT arkitekt til Rigsarkivet" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Har du lyst til at sidde med i cockpittet på transformationen af Danmarks vel nok største databutik? Er du løsningsarkitekten, der kan omsætte vores målarkitektur til praktiske løsninger og sikre fremdrift på udvikling af vores ambitiøse IT-projekter? Så siger vi velkommen til Rigsarkivets IT!

Med næsten 1000 års analog og digital samfundsdokumentation er Rigsarkivet Danmarks hukommelse og videncenter for det danske samfunds udvikling. Vi indsamler, bevarer og leverer originale dokumenter og data, der understøtter videns- og retssamfundets behov og skaber nye indsigter og forståelser af vores samfund. I Rigsarkivet bliver du del af en ambitiøs og moderne organisation. I tæt samarbejde med vores brugere, arbejder vi kontinuerligt på at være en vigtig spiller i den offentlige digitale infrastruktur, så vores store mængde data skaber størst mulig værdi for borgere, forskere, virksomheder og offentlige myndigheder.

Om os
Jeg hedder Torben og er din nærmeste leder i Rigsarkivet. Jeg har stort fokus på samarbejde og arbejdsglæde i vores IT-enhed, og giver rum til at du og kollegerne kan sparre med hinanden på opgaverne og samtidig har plads til hygge og grin i hverdagen. Som leder er jeg en stærk faglig støtte for dig. Jeg sikrer, at du har nogle at prøve dine ideer af på, og ser det som min vigtigste ledelsesopgave at være din medspiller, så du kan lykkes i dit job. Selvom vi ind i mellem har travlt, så betyder work/life balance meget, hvorfor fleksibilitet også er en af mine kerneværdier.

I Rigsarkivets IT-enhed arbejder vi på at vedligeholde og videreudvikle en kompleks portefølje af systemer, som understøtter forretningens udvikling og drift. IT-området er højt prioriteret og nyder stor bevågenhed i organisationen. Vi planlægger og leverer vores IT-udvikling efter agile metoder i tæt samarbejde med resten af forretningen.
Du bliver en del af et velfungerende hold, der består af 23 specialiserede kollegaer med forskellige tekniske baggrunde og kompetenceområder. Vi har en god social omgangstone, hvor sparring, humor og teamwork er en naturlig del af hverdagen. Din faglige udvikling sikrer vi gennem samarbejde og sparring med dygtige kollegaer og deltagelse på relevant videreuddannelse, netværk og konferencer.

Rigsarkivet står over for en spændende periode, hvor vi skal udvikle og opdatere vores systemlandskab, så det kan imødekomme et stadigt stigende behov for robuste og skalerbare digitale services. Ny teknologi muliggør aktiveringen af vores enorme pulje af data på potentielt helt nye måder. Det indebærer såvel opdatering og transformation af legacy-systemer som etablering af en række nye løsninger. Samtidig står vi på tærsklen af en transformationsproces, hvor vi overgår til en SAFe-inspireret udviklingsmodel på tværs af forretningen. Som vores in-house løsningsarkitekt vil du få en helt central rolle i denne transformation – og ikke mindst den fremtidige governance.

Vi har til huse centralt i indre København med Hovedbanegården lige om hjørnet. Hos os betyder tilstedeværelse sammen med vores kollegaer meget, og vi mener, at samarbejde og videndeling på tværs af Rigsarkivet er afgørende for et godt arbejdsmiljø. Samtidig vil vi gerne sikre fleksibilitet for vores medarbejdere, og hjemmearbejde aftales løbende mellem chef og medarbejder, når det er foreneligt med opgavevaretagelsen. Det er vigtigt for os, at du får en god start i Rigsarkivet. De første uger er der lagt et onboardingprogram, hvor du får rig mulighed for at lære dine nye kollegaer og organisationen at kende samt komme godt i gang med dine arbejdsopgaver.

Jobbet
Som vores hus-arkitekt har du en helt central rolle som rådgiver og sparringspartner for både forretning, udviklingsteam samt ledelsen. Det bliver din opgave at skabe en sammenhængende arkitektur og sikre, at udformningen og udviklingen af nye løsninger hænger sammen med den definerede, overordnede målarkitektur samt forretningens behov. Du samarbejder med alle led af organisationen fra de enkelte projektledere og systemansvarlige i forretningen til direktionen. Du vil indgå i et team i IT sammen med vores teamleder for udviklerne, Systemportefølje Manager og Product Manager. Dine opgaver vil fx være at

 • Omsætte målarkitektur til realiserbare system/løsningsdesign
 • Sikre sammenhængen mellem forretningsbehov og teknisk implementering
 • Kvalificere features i samarbejde med forretningen og IT udviklerne
 • Understøtte design-processen i samarbejde med forretning og udviklingsteam, herunder beskrive og kvalificere krav til nye systemer og løsninger
 • Rådgive udviklerteams i forhold til system- og løsningsarkitektur, samt den tværgående sammenhæng mellem systemer og målarkitektur
 • Vejlede omkring valg af systemer og teknologier til implementeringen af løsninger
 • Løbende sikre at system- og arkitekturdokumentation opdateres
 • Være bredt forankret i forretningen (in-house arkitekt)
 • Rådgive ledelsen omkring løsningsmæssige problemstillinger – herunder opgave-road map

Om dig
Du kan være IT- eller softwareingeniør eller datalog – det vigtigste er, at du har et bredt kendskab til både IT-teknologier og -infrastruktur.  Du har formentligt nogle års erfaring og har tidligere siddet i en stilling som fx IT-løsningsarkitekt, forretningskonsulent eller lignende. Din baggrund kan også være en helt anden. De væsentligste kvalifikationer er, at du:

 • Har erfaring med at omsætte et arkitektur målbillede til konkrete IT-løsninger
 • Har blik for hvordan IT-arkitekturen understøtter forretningsbehovene og forretningsstrategien
 • Kan skabe fremdrift og lede arkitekturopgaver- og projekter selvstændigt
 • Kan kommunikere teknisk komplicerede løsninger, så andre end IT-folk kan forstå dem
 • Gennem tæt samarbejde med forretningen kan sikre design af de rigtige løsninger

Har du derudover kendskab til eller erfaring med agile metoder, som fx SAFe, er det et plus.

Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelse er i henhold til den enhver tid gældende relevant overenskomst. Arbejdstiden er gennemsnitlig 37 timer om ugen. Stillingen er placeret i Rigsarkivets IT-enhed og arbejdsstedet er Kalvebod Brygge 34, 1560 København V.
Vi indhenter straffeattest ved ansættelse.
Jobbet ønskes besat snarest muligt.

Din ansøgning
Send en motiveret ansøgning, CV og dokumentation for relevant uddannelse, certificering og erhvervserfaring via Rigsarkivets rekrutteringssystem. Du bliver guidet igennem rekrutteringsprocessen, når du trykker ’Søg stillingen’ nederst på denne side.    
Ansøgningsfristen er tirsdag den 21 maj 2024. Vi forventer at afholde samtaler i uge 22 og 23.

Hvis du vil høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte IT-chef Torben Vestergaard på tlf. 41 71 74 10. Læg gerne en besked, hvis du ikke kommer igennem. Så ringer vi dig op.
Du kan også læse mere om Rigsarkivet på www.rigsarkivet.dk. Rigsarkivet tilstræber at få så bred en sammensætning af medarbejdere som muligt. Derfor opfordrer vi alle kvalificerede ansøgere uanset personlig baggrund til at søge.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.