Om Rigsarkivet

Rigsarkivet er en forskningsinstitution under Kulturministeriet, der har til formål at sikre bevaringen af arkivalier for fremtidens forskning, at stille arkivalier til rådighed for myndigheder og publikum, samt at udøve forskning og udbrede kendskabet til forskningens resultater. Rigsarkivet har ca. 230 ansatte fordelt på fem adresser; 2 i Jylland, 1 på Fyn og 2 på Sjælland.