The job Furesø Kommunes stærke trafik- og mobilitetsteam søger ny kollega has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Vi søger en erfaren trafikplanlægger, der kan tænke i nye, moderne trafikløsninger, så vi kan bringe Furesø Kommune stærkt ind i en grønnere fremtid. Vi er især på jagt efter dig, der er god til at tænke på tværs og inddrage relevante fagligheder. Du kan også koordinere flere projekter samtidig, du deler gavmildt ud af din viden, og du fører sikkert projekter helt fra planlægning til udførsel.

Vi arbejder blandt andet for, at Furesø Kommune skal være CO2-neutral i 2030, og derfor har bæredygtig mobilitet vores opmærksomhed sammen med vores Trafik- og Mobilitetsplan, der sætter rammen for opgaverne med forskellige indsatsområder som fx fremkommelighed, kollektiv transport, trafikstøj, trafiksikkerhed og sikre skoleveje m.m.

Find Furesøs Trafik- og Mobilitetsplan her: www.furesoe.dk/trafikplan

Ny station og overdækning af motorvejen muligvis en del af fremtiden. Hos os kommer du til at arbejde med trafiksikkerhed, tryghed og tilgængelighed samt trafikstøj og parkering - og der er mange spændende opgaver at tage fat på. Vi arbejder med udviklings- og fortætningsstrategier af kommunens to bymidter, hvor vi stiller skarpt på gode parkeringsforhold samtidig med, at der frigives plads til centrale opholdspladser og grønne byrum. Derudover har vi to store trafikale flagskibsprojekter i horisonten: En eventuel overdækning af Hillerødmotorvejen, hvor den skærer igennem Farum, og en eventuel forlængelse af Farumbanen med etablering af en ny S-togsstation. Vi følger den politiske dialog tæt - det bliver nogle fagligt udfordrende projekter, og derfor har vi brug for erfarne folk i maskinrummet.

Om stillingen:
Som strategisk trafikplanlægger forventes du at kunne tage ansvaret for hele opgaven. Det er vigtigt, at du har et helhedsperspektiv - og at du har flair for inddragelse på tværs af andre afdelinger, borgerdialog ud fra Furesømodellen for Borgerinddragelse (www.furesoe.dk/godborgerdialog), politisk sagsbehandling, udførsel og implementering. Dine ansvarsområder vil blandt andet være inden for følgende:

 • Bidrage til udviklingen af større regionale trafikprojekter, eksempelvis eventuel ny station i Farum og overdækning af Hillerødmotorvejen, hvor den skærer gennem Farum.
 • Trafikstøj og bekæmpelse af støjen, dels langs Hillerødmotorvejen, dels generelt i bymæssig bebyggelse.
 • Udvikling af trafiksikkerhed og parkeringsforhold i fortætning og transformation af kommunens to bymidter - Værløse Bymidte og Farum Bytorv - herunder udarbejdelse af p-normer, parkeringskontrol og evt. betalingsparkering.
 • Udvikling og vurdering af trafikplanlægning i lokalplaner og i revisionen af kommuneplanen, hvor vi har særligt fokus på cykelinfrastruktur, trafikale knudepunkter og bæredygtig mobilitet.
 • Trafiksikkerhed og hastighedsnedsættelse generelt i kommunen.
 • Besvarelse af borgerhenvendelser og løbende dialog med politiet.
 • Og med masser af mulighed for at udvikle sig inden for andre områder.

Velkommen til Vej, Trafik og Grøn Omstilling i Furesø Kommune:
Som trafikplanlægger bliver du en del af afdelingen Vej, Trafik og Grøn Omstilling, hvor du vil arbejde tæt sammen med dygtige fagfolk indenfor forskellige områder. Vi er blandt andet trafik- og mobilitetsplanlæggere, vejingeniører, kulturgeografer, arkitekter og landskabsarkitekter m.m. Afdelingen er opdelt i to teams: Et trafik og mobilitetsteam, der arbejder med en blanding af trafikplanlægning, myndighedsopgaver og anlægsopgaver, og et klimasekretariat, der arbejder dedikeret for at fremme bæredygtighed og klimainitiativer. Det giver dig en unik mulighed for at arbejde på tværs af faggrænser og få dine særlige kompetencer i spil. Vi har vores base på rådhuset i Værløse tæt på Værløse Station, hvor vi har det sjovt sammen - både i opgaverne og i pauserne. Hos os får du en arbejdsplads med en flad ledelsesstruktur og høj grad af frihed og ansvar i opgaveløsningen. Dine nye kollegaer glæder sig til at møde dig og til at nyde godt af din faglighed. Vi er vant til at trække på hinanden, og vi sætter stor pris på at kunne sparre hen over skrivebordet, når opgaverne bliver komplekse. Furesøs vision er, at vi skaber løsninger sammen - og det mærker vi dagligt.

Vores ønsker til din profil:

 • Gerne 5 års erfaring inden for trafikplanlægning og gerne med erfaring i kommunalt regi.
 • En kreativ og innovativ tilgang til problemstillinger med evnen til at tænke 'ud af boksen'.
 • Stærke samarbejds- og kommunikationsevner.
 • Evnen til at arbejde tværfagligt og inkluderende, både internt i forvaltningen og eksternt.
 • En struktureret tankegang, evnen til at håndtere flere projekter samtidig og bevare overblikket.
 • Selvstændigt arbejdende, initiativrig og kan sørge for fremdrift i opgaverne.

Det er vigtigt, at du er god til at tænke på tværs, inddrage, koordinere og vidensdele samtidig med, at du har erfaring med trafikplanlægning og udførsel.

Løn og ansættelsesvilkår:
Vi tilbyder ansættelse efter gældende overenskomst med aflønning efter kvalifikationer i henhold til principperne i Ny Løn. Stillingen har en arbejdstid på 37 timer om ugen. Vi værdsætter faglig og personlig udvikling, og har flekstid samt mulighed for hjemmearbejde, så arbejde og familieliv kan hænge sammen.

Er du klar til at påtage dig en central rolle i den grønne omstilling af Furesø Kommune? Vi ser frem til at høre fra dig og tilbyder et unikt arbejdsmiljø tæt på København. Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder AnneMarie Bøgh på telefon 7216 4951 eller på mail: amr1@furesoe.dk, alternativt Jonas Jørgensen på telefon 72164237 eller på mail jjr2@furesoe.dk.

Ansøgningsfrist og tiltrædelse:
Ansøgningsfristen er mandag den 20. maj med planlagt tiltrædelse den 1. juli. Naturligvis med mulighed for tilpasning alt efter ferieønsker. Vi afholder ansættelsessamtaler onsdag den 22. maj og forventer at afholde 2. samtale fredag den 24. maj.

Praktisk
Der indhentes referencer fra tidligere ansættelsesforhold, hvis du kommer i betragtning til stillingen.

I Furesø Kommune sker løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og ud fra principperne i Ny Løn.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder