The job Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse søger driftsleder til Kongsøre has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Har du lederevner og masser af drive? Brænder du for planlægning, driftsledelse og tilfredse brugere? Vi søger en driftsleder til vores etablissementspartnerelement i Kongsøre, som vil være med til at levere professionel og engageret service.

Om os
Vi har 28 etablissementspartnerelementer, som er fordelt på Forsvarsministeriets tjenestesteder, hvor vi skal sikre en styrket lokal tilstedeværelse samt kontakt og nærhed til brugerne. Vi har blandt andet selvstændigt ansvar for bygningsdrift og mindre vedligeholdelsesopgaver. Det er vores rolle, at støtte tjenestestedscheferne i forhold til etablissementsdrift og udvikling af tjenestestedet. Lokalt er vi tjenestestedets og brugernes primære indgangsvinkel til rekvirering af ydelser hos Ejendomsstyrelsen.

Vi består af en kasernemester, to kontorfunktionærer, tre ejendomsserviceteknikere, en faglært håndværker som fungere som varmemester, og snart også en driftsleder/næstkommanderende. Alle har en baggrund inden for administration, ejendomsservice, bygningsvedligehold og/eller tekniske installationer. Alle arbejder tæt sammen, så der sikres en lokal og god service til vores brugere.

Vores opgaver omfatter håndtering af brugerhenvendelser, initiering af indkøb, støtte til arrangementer, mindre arealpleje, tilsyn, kvalitetssikring og stikprøver, varemodtagelse, spørgsmål eller bestillinger i forbindelse med etablissementsdrift og bygningsvedligehold osv. Alt i alt håndterer vi alle de spørgsmål, forespørgsler eller forhold, som relaterer sig til etablissementsdrift og til det at drive faciliteterne på de lokale tjenestesteder.

I første halvår af 2022 hjemtog Ejendomsstyrelsen en lang række opgaver, samtidig med at der sket en virksomhedsoverdragelse af medarbejder fra den daværende facility management leverandør.

Om stillingen
Som driftsleder ved etablissementspartnerelementet er du i samarbejde med kasernemesteren ansvarlig for den samlede planlægning, prioritering og iværksættelse af leverancer og opgaver relateret til etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelses- og tekniske projekter under 100.000 kr. Herudover er du ansvarlig for koordination med eksterne leverandører, samt varemodtagelse af leverancer fra eksterne leverandører og sikre opretholdelse af den nødvendige kvalitet i såvel egenproduktionen samt leverandørenes serviceleveranser. Det betyder, at du skal sikre opfølgning på klager, fejl og mangler samt tage ansvar for problemløsningsprocessen ved tvister og behandling af lokale klager.

Én af dine primære opgaver vil være at tilsikre udarbejdelse og gennemførsel af lokale driftsplaner for serviceleverancer og arbejdsopgaver i overensstemmelse med Ejendomsstyrelsens godkendte driftsmanual og indkøbsprocesser. Driftsplanerne skal sikre planlægning, prioritering og iværksættelse af serviceleverancer og opgaver. Dette foregår i samarbejde med tjenestestedschefen og i forhold til de lokale forhold og behov, men til stadighed inden for det tildelte budget. Du vil varetage funktionen som stedfortræder for kasernemesteren, for eksempel ved mødevirksomhed eller repræsentation samt indgå i tæt samarbejde om ledelse og udvikling af partnerelementet generelt.

Du får mulighed for, at arbejde med mangeartede arbejdsopgaver, som spænder fra ledelse og drift til økonomiopfølgning og kundeservice. Spændet i dine samarbejdsflader er bredt, hvilket giver stor dynamik i hverdagen og vil give dig et godt netværk, både i Ejendomsstyrelsen, men også på det lokale tjenestested.

Der kan forekomme rejseaktivitet rundt i landet og en mindre del af arbejdet kan ligge uden for normal arbejdstid. Det er et krav, at du har kørekort til personbil, da du kommer til at benytte Forsvarets tjenestebiler.

Om dig
Vi forventer, at du er en erfaren driftsleder samtidig med, at du har en stærk faglig profil inden for et håndværksfag.

Det er et krav, at du har erfaring med ledelse og etablissementsdrift samt kendskab til kunde- og leverandørforhold i forbindelse med håndtering af eksterne leverandører.

Dette kunne eksempelvis være en kombination af produktionsplanlægning, ledelse af medarbejdere, lovpligtige eftersyn, drift af bygninger eller økonomi- og budgetstyring og erfaring med at have kontakt med offentlige myndigheder.

Ligeledes forventes det, at du har erfaring med driftsplanlægning og -styring, prioritering og opfølgning på dine medarbejderes præstationer. Du har formentlig en relevant faglig uddannelse eller erhvervsuddannelse; fx en teknisk baggrund som håndværker og du har en supplerende uddannelse i ledelse; fx en akademiuddannelse i ledelse eller har minimum 4 grundmoduler af akademiuddannelsen eller anden relevant ledelseserfaring fra en driftsorganisation. Der kan være et uddannelseskrav forbundet med ansættelsen.

Du ser en høj værdi i åben kommunikation, løsningsorienteret tilgang, har forståelse for processer og besidder evnen til at træffe svære beslutninger som en naturlig del af din personlige værktøjskasse. Derudover har du let ved at skabe og fastholde stabile og længerevarende relationer - også i en hverdag med et foranderligt og til tider højt tempo.

Det vil være en fordel, hvis du tidligere har arbejdet i Forsvaret, da indgående kendskab til Forsvarsministeriets koncern, offentlig forvaltning og Forsvarets forvaltningspraksis prioriteres. Du har gode skriftlige og mundtlige formuleringsevner på dansk samt erfaring i anvendelse af it-værktøjer; det er et krav for stillingen, at du kan arbejde med Microsoft Office pakken. Herudover vægtes erfaring med SAP højt.

Ansættelsesvilkår
Afhængig af din baggrund, vil du blive ansat og aflønnet efter gældende overenskomst for ansatte i staten. Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer er der mulighed for forhandling af tillæg. Dertil kommer en fuld arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer inkl. frokostpause og ansættelsen er pr. 1. februar 2023 eller efter aftale.

Du vil få fast arbejdssted på Marinestation Kongsøre, Grønlandsvej 14, 4500 Nykøbing Sjælland.

Som ansat i Forsvarsministeriets organisation, er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til HEM og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet er du velkommen til at kontakte leder af Etablissementspartnerelement Kongsøre, Merethe Elberg Bork på tlf. 4024 3843.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Birgit Jepsen på tlf. 7281 9183.

Ansøgningsfristen er den 15. december 2022. Samtaler forventes afholdt snarest efter ansøgningsfristens udløb.

Du søger stillingen via linket og vi beder dig vedhæfte både din ansøgning, CV og kopi af dit uddannelsesbevis. Vær opmærksom på at bilag skal tilføjes i PDF-format.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse støtter og servicerer militære operative enheder og øvrige myndigheder under Forsvarsministeriet. Vi er ansvarlig for at levere og udvikle de fysiske rammer, som er nødvendige for deres virke. Vores ansvarsområde omfatter nybyggeri, vedligehold og facility management i form af bl.a. rengøring, kantine og arealpleje. Desuden varetager vi miljø- og energiopgaver og naturpleje af Forsvarets terræner. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har hovedkontor i Hjørring, men vi har medarbejdere på tjenestesteder over hele landet. Ejendomsstyrelsen er en mangfoldig arbejdsplads, der er båret af stærke fag- og viden fællesskaber.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk