The job Forretningsanalytiker med et ben indenfor IT-udvikling til One Stop Moms 2 has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Vi er bl.a. ansvarlige for at sikre en løsning til udveksling af moms med alle de øvrige EU-lande på en måde, der understøtter sagsbehandlere indenfor en række områder og lokationer. Du har nu mulighed for at være en del af et team, der både har ansvar for at drifte og videreudvikle løsningen i tæt samspil med slutbrugerne.

I 2021 idriftsatte vi i Danmark vores del af et større og komplekst europæisk momssystem, One Stop Moms (OSM2), hvor der dagligt udveksles en række informationer om virksomheders momsindberetning på tværs af alle de europæiske lande. Der arbejdes fortsat på løsningen for at sikre stadig bedre grundlag for virksomheder der indberetter i systemet, den daglige sagsbehandling i Skattestyrelsen og endelig sikres implementering af nye krav fra EU. Vi har derfor brug for skarpe forretningsanalytikere, der både evner at sætte sig ind i processer og forstå forretningsudfordringerne samt kan se sammenhængene i komplekse IT-processer, der opstår, når 28 lande og mange forskellige sagsbehandlere dagligt skal sikre service overfor virksomheder og udveksling af moms lande imellem.

OSM2-løsningen håndterer EU-momsregler, hvilket bl.a. er vedtaget for at skabe en mere fair konkurrence for virksomheder på tværs af EU og nedbringe svindel med moms, men løsningen skal også udvikles så virksomheder og Skattestyrelsen på en relativ nem måde kan løse de opgaver, de har som hhv. indberetter og sagsbehandler.

OSM2 lever i et større komplekst landskab af interessenter med flere sagsbehandlingsenheder, der er forankret i Skattestyrelsen og et driftssetup, der er forankret i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen. Du skal fremme et godt samarbejde med alle interessenter og sikre effektiv kommunikation både proaktivt ved forretningsanalyse og kravspecifikation.

Du bliver en del af en større it-udviklingsorganisation og en af de aktuelt største it-udviklingsopgaver i Skatteforvaltningen, samt indgå i et nyere systemejerkontor ”One Stop Moms 2 – System og Udvikling” (OSM2 S&U).

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være at:
Som IT forretningsanalytiker bidrager du til at sikre udviklingen og modningen af OSM2-løsningen mhp. at sikre en god forretningsunderstøttelse og stabil drift. Opgaverne spænder vidt og vil være analyse af incidents og problems i løsningen samt forberedende arbejde og specifikation af ændringsønsker of fejl samt andre udviklingsopgaver i løsningen.

Opgaverne inkluderer bl.a.:

 • Sikre problemstillinger analyseres til bunds og bidrage til etablering af den ”rigtige” løsning
 • Koordinere med PM/PL og sikre gennemførsel af løsninger på tværs af teams
 • Etablere et godt fundament for forretnings- og driftsprocesserne kan modnes
 • Udarbejde analyser på brug af OSM2 og andre nøgletal, der understøtter de ”rigtige” valg træffes
 • Planlægge, facilitere og gennemføre kortlægnings- og analyseaktiviteter
 • Bryde problemstillinger ned og anvende strukturerede metoder i analysen af disse
 • Kortlægge forskellige scenarier og videreformidle indsigten som anbefalinger til forretningen eller som input til beslutningsgrundlag
 • Bistå med udarbejdelse af features og user stories
 • Dokumentere forretnings- og it-processer

Om dig
Det er en vigtig del af rollen som forretningsanalytiker, at du tager ansvar for analyse, løsning og formidling af komplekse problemstillinger og skaber sammenhæng på tværs.

Du skal derfor kunne strukturere, koordinere og planlægge, så en løsninger, som opfylder mål og krav afleveres til den fastsatte leverancedato. Som forretningsanalytiker bliver du bindeleddet mellem forretningen og udviklingen, og derfor er det helt afgørende, at du kan navigere i forskellige organisationer og evner at kommunikere i øjenhøjde, tydeligt og med respekt.

Du kan enten have flere års erfaring med i bagagen eller være i starten af din karriere indenfor IT- drift og udvikling, med udgangspunkt i en relevant videregående uddannelse fra f.eks. DTU, ITU, DIKU, Erhvervsakademi eller tilsvarende.

Vi ser også gerne:

 • Du er fagligt ambitiøs og kan bruge dette til at udvikle vores indsats i drift og udvikling
 • Du har stærke analytiske kompetencer, og du er skarp til at bearbejde komplekse problemstillinger og data og kan formidle dette til andre
 • Du har en fundamental forståelse for IT løsningsarkitektur og kan bidrage til at tegne nye løsninger
 • Du formulerer dig klart og præcist skriftligt og mundtligt til alle relevante samarbejdspartnere
 • Du er omhyggelig, ansvarsbevidst og kan arbejde selvstændigt samtidig med, at du er god til at indgå i en konstruktiv dialog med andre fagligheder end din egen.
 • Du er proaktiv af natur og trives i en koordinerende rolle

Det er vigtigt, at du er kvalitetsbevidst og har øje for detaljen, samt at du proaktivt tager ansvar for at få løst de knaster, der opstår i systemet.

Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med at arbejde med systemforvaltning i en agil udviklingsorganisation.

Dit kontor
Du bliver ansat i kontoret ”OSM2 – System og Udvikling”, Kontoret er et nyere systemejerkontor som forventes at vokse – og her får du en central rolle. Dine nye kollegaer har forskellige faglige baggrunde og erfaringsniveau, men har dét til fælles, at de alle er topmotiverede i forhold til at sikre en effektiv IT-drift og udvikling. Vi hjælper og støtter hinanden i at komme fælles i mål med vores opgaver. Vi lægger stor vægt på videndeling og læring, og vi trives rigtig godt i vores arbejde.

Med ca. 1600 ansatte i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er der ligeledes god grobund for karriereudvikling og for at møde nye spændende mennesker, enten i fagligt øjemed eller til et socialt arrangement.

Der er gode muligheder for kompetenceudvikling og sparring, og du vil meget hurtigt blive kastet ud i både varierende og udfordrende arbejdsopgaver.

Kontakt og ansættelsesvilkår
Ansøgning med CV og eksamenspapirer bedes sendt via linket ”Ansøg” senest den 06.10.2022. Der indgår en logisk analyse og en personanalyse i ansættelsesforløbet.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kontorchef Karin Dahlmann Nielsen på tlf. 72383820.

Send gerne din ansøgning hurtigst muligt, da vi afholder samtaler løbende.

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten (AC), overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere (HK) eller overenskomst for Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet.

Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest og referencer.

Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner og dit arbejdssted vil være Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg.

​Udviklings- og forenklingsstyrelsen opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, seksuel orientering, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.