Gå til hovedindhold

Om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Vi udvikler i samarbejde en fremtidsparat og sikker digital skatteforvaltning.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har – i samarbejde med de øvrige styrelser i Skatteforvaltningen – til opgave at forenkle og udvikle it-løsninger og forretningsprocesser. Samtidig har styrelsen ansvar for at sikre stabil drift og vedligeholdelse af Skatteforvaltningens eksisterende it-systemer.

Velfungerende systemer og processer, der bygger på pålidelige data, er en afgørende forudsætning for, at styrelserne i Skatteforvaltningen kan løse deres opgave. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har ansvaret for større it- og forretningsudviklingsprojekter, ligesom det er vores opgave at sikre et transparent grundlag for it-prioriteringer på tværs af Skatteforvaltningen. Vi har en data- og analysedrevet tilgang til udvikling og forenkling. Samtidig lægger vi stor vægt på at skabe løsninger, der tillige understøtter behovene hos såvel de andre styrelser under Skatteministeriet som hos borgere og virksomheder.

I Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er medarbejderne fagligt kompetente og specialiserede og samtidig i stand til at arbejde tæt sammen med andre fagligheder på tværs af Skatteministeriet. Det høje faglige niveau er udgangspunktet for, at vi kan tænke nyt, se løsninger og levere resultater af høj kvalitet. Kun gennem et stærkt fagligt fællesskab på tværs af fagområderne kan vi lykkes med den omfangsrige og komplekse opgave, vi har.

Vi tager ansvar, og vi samarbejder – om den samlede opgave og i de daglige beslutninger. Sammen med de andre styrelser under Skatteministeriet sikrer Udviklings- og Forenklingsstyrelsen fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.