Jobbet "Student Assistant / Categorization (Proficient in Swedish)" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Please scroll down for English job description.

Vill du ha ett studentjobb med flexibilitet och möjligheten att lära känna ett stort IT-företag från insidan? Är du strukturerad, pålitlig och bekväm med att läsa och förstå svenska eller norska? Då är du rätt person för denna tjänst som Studentassistent i KMD.

KMD är det största IT-företaget baserat i Danmark. Vi är en ledande leverantör av affärskritisk mjukvara, teknologilösningar och IT-tjänster till främst Danmarks offentliga sektor, men med ett växande fotavtryck i den privata sektorn både på hemmaplan och i Sverige och Norge.

KMD-koncernen har en årlig omsättning på cirka 5,6 miljarder DKK och har cirka 3 200 anställda. KMD är ett separat dotterbolag i det globala japanska teknikföretaget NEC Corporation.

Teamet

Som student assistant kommer du att ingå i ett team på 14 personer, som underhåller och utvecklar ett av våra IT-verktyg. Verktyget är ett inköps-analyssystem och används för att skapa en översikt över våra kunders nuvarande utgifter baserat på elektroniska fakturor från deras leverantörer.

Våra kunder finns i alla nordiska länder.

Vi använder ett internationellt klassificeringssystem för produkter och tjänster (United Nations Standard Product and Services Code - UNSPSC). Vilket används för att kategorisera artiklarna från våra kunders fakturor och denna kategorisering stöds och underhålls med hjälp av machine learning. 

Arbetsuppgift

På jobbet kommer du främst vara involverad i kategoriseringsprocessen, och du kommer att säkerställa att produkterna och tjänsterna är korrekt kategoriserade med hjälp av UNSPSC-hierarkin.

Dina dagliga uppgifter kommer att omfatta:

  • Systematisera objekt med hjälp av UNSPSC-hierarkin 
  • Kvalitetssäkring och kontroll av kategoriseringen som utförs av machine learning 
  • Delta i förberedande av instruktioner och implementeringar 
  • Hitta information om de olika produkter och tjänster som köps av våra kunder 
  • Dialog och relation med kunderna gällande supportärenden

Du kommer att ingå i ett team placerat i Århus och Ballerup, men då jobbet utförs främst med hjälp av din dator, kommer du till största delen att kunna välja om du vill arbeta från antingen kontoret eller hemifrån.

Vi räknar med att du kommer att arbeta mellan 10 och 15 timmar i veckan med flexibilitet kring dina tentamen eller provperioder.

Om dig

Arbetet kräver en strukturerad person med analytiskt tänkande. Datorn är ditt mest värdefulla verktyg och du måste kunna arbeta strukturerat och självständigt. Du är ambitiös, engagerad och kan planera och driva dina egna projekt. Vi söker en proaktiv studerande som vill skapa värde för vårt team såväl som för företaget.

Eftersom du främst kommer att arbeta och med våra kunder i Sverige eller Norge är det viktigt att du är bekväm med att läsa och förstå antingen svenska eller norska.

Helst är du i början av din utbildning, vilket ger oss tillräckligt med tid för att göra dig till en uppskattad del av vårt team. Vi söker studerande med kunskap inom sitt område, men vi är öppna för olika utbildningsbakgrunder; oavsett om du studerar till ingenjör, sjuksköterska eller något helt annat.

Är du intresserad?

Vi håller intervjuer löpande, så skicka oss din ansökan och CV redan idag!

Om du har några frågor angående tjänsten, vänligen kontakta vår Seniorkonsult Karsten Meng på +45 22 34 67 25 eller Head of Customer Service & Success Tinne Gjedde på +45 20 69 95 95.

Läs mer på kmd.dk eller nec.com

KMD (an NEC company) is committed to provide equal opportunities. Hence, we invite all qualified interested applicants to apply for career opportunities. At KMD all aspects of employment and cooperation including the decision to hire /cooperate with will be based on merit, competence, performance, and business needs without regard to race, colour, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, age, disability, or any other status protected under local anti-discrimination legislation. 

Would you like a student job with flexibility and the opportunity to get to know a large IT company from the inside? Are you structured, reliable and comfortable reading and understanding Swedish or Norwegian? Then you are just the right person for this position as Student Assistant in KMD. 

KMD is the largest Danish-based IT company. We are a leading supplier of business-critical software, technology solutions and IT services primarily to Denmark’s public sector, but with a growing footprint in the private sector both domestically and in Sweden and Norway.

The KMD Group has an annual revenue of around DKK 5.6 billion and around 3,200 employees. KMD is a separate subsidiary in the global Japanese technology company NEC Corporation.

The team

As Student Assistant you will be part of a team of 14, who maintain and develop one of our IT tools. The tool is called Indkøbsanalysesystem and is used to create an overview of our customers’ current spending based on electronic invoices from their vendors. Our customers are based in all the Nordic countries.

We use an international classification system for products and services (United Nations Standard Product and Services Code - UNSPSC). We use this to categorize the items from our customers’ invoices and this categorization is supported by machine learning.

The job

In the job, you will be involved in the process management of the categorization process, and you will ensure that the products and services are correctly categorized using the UNSPSC hierarchy.

Your daily tasks will include:

  • Systemizing items using the UNSPSC hierarchy
  • Quality assurance of the categorization performed by machine learning
  • Participating in the preparation of instructions and implementations
  • Finding information about the diverse products and services bought by our customers
  • Dialogue with the customers concerning support cases

You will be part of a team located in Århus and Ballerup, but as the job is performed using your computer, you will for the most part be able to choose to work from either the office or from home.

We expect that you will work between 10 and 15 hours a week with flexibility around your exams.

About you

The job requires a structured person with an analytical mindset. A computer is your most valued tool, and you must be able to work structured and independently. You are ambitious, dedicated, and able to drive your own projects. We are looking for a proactive student who wants to create value for our team as well as for the business.

Because most of the input you will receive is from our customers in Sweden or Norway, it is important that you are comfortable reading and understanding Swedish or Norwegian.

Ideally, you are in the beginning of your education, which gives us enough time to make you a valued part of our team. We are looking for students with knowledge within their field, but we are open to different educational backgrounds; you may study to become an engineer, a nurse, or something entirely different.

Are you interested?

We invite candidates for interviews continuously, so send us your application and CV today!

 

If you have any questions regarding the position, please contact Senior Consultant Karsten Meng on + 45 22346725 or Head of Customer Service & Succes Tinne Gjedde on +45 20699595.