Jobbet "Projektleder til råstofplanlægning" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Kan du lide at fordybe dig i miljøvurdering, geologi, natur- og miljøhensyn samt bæredygtighed? Har du erfaring med planlægning eller projektledelse? Så er du måske vores nye kollega i råstofteamet? 
En af vores hovedopgaver er at udarbejde Region Hovedstadens råstofplaner, og vi står aktuelt overfor at udarbejde Råstofplan 2024. Vi søger derfor en kollega, der kan tage ansvar for projektledelsen af processen for råstofplanen.  

Råstofteamet – hvem er vi?
Råstofteamet består af 10 engagerede medarbejdere, der arbejder indenfor fire hovedområder: Råstofplanlægning, tilladelser til råstofindvinding, råstofkortlægning samt genanvendelse og cirkulær økonomi. 

Vi er et lille team, der har det godt sammen og som har en uformel omgangstone. Vi baserer vores arbejde på værdierne tillid, åbenhed, helhedssyn og professionalisme. Vi har et inspirerende og alsidigt fagligt miljø, hvor vi lægger vægt på at have et godt samarbejde. Råstofområdet og de tilknyttede problemstillinger er i konstant udvikling, så vi arbejder tæt sammen om at finde de rigtige løsninger og er gode til at sparre og bakke hinanden op. I vores team er der gode muligheder for at udvikle sig fagligt og bevæge sig ind på nye fagemner.

Dine opgaver
Råstofplanen udarbejdes for at sikre råstofforsyningen til Regionens bygge- og anlægsprojekter. Planlægningsarbejdet skal sikre en god afvejning af geologi og samfundsmæssige hensyn på den ene side, og hensynet til mennesker- og natur på den anden.

Planprocessen indbefatter en række trin som miljøvurdering af råstofplanen med udarbejdelse af miljørapport for planforslaget, gennemførelse af høringer og inddragelse af forskellige aktører som borgere, interesseorganisationer, politikere m.v.

Udarbejdelse og miljøvurdering af råstofplanen inkluderer en række forskellige opgaver som kommunikation med berørte borgere og politikere, udbud og styring af rådgiverleverancer, sikre afklaring af juridiske spørgsmål samt arbejde med GIS. Du bliver klædt godt på til arbejdet, og vi hjælper hinanden i teamet med at finde de rette løsninger. 

Din primære opgaver vil være:

 • projektledelse af den igangværende proces for udarbejdelse af Råstofplan 2024 
 • udarbejdelse af indhold i råstofplanen og den tilhørende miljøvurdering
 • udarbejdelse af udbud til eksterne rådgivere og kvalitetssikring af leverancer
 • håndtering af borgerhenvendelser
 • politikerbetjening på råstofområdet
 • bidrage til at sikre sammenhæng mellem råstofplanlægning og de øvrige arbejdsområder i teamet
 • bidrage til den tværregionale koordinering af råstofplanlægning
 • deltagelse i udviklingsprojekter og tværgående samarbejder.

Hvem er du?
Du skal være god til at strukturere arbejdsopgaver, samt kunne fastholde fokus på målet. Samtidig skal du kunne se tingene fra andres perspektiv. Du skal kunne lide at bevæge dig i et komplekst felt med mange interesser som miljøhensyn, arealplanlægning, samfundsudvikling og jura.

Det vil være en fordel, hvis du:

 • har en videregående naturvidenskabelig uddannelse som fx miljøingeniør, geolog, geograf, biolog, landskabsarkitekt eller lignende 
 • har erfaring med udarbejdelse af planer og miljøvurdering fra en offentlig forvaltning eller konsulentvirksomhed
 • har erfaring med projektledelse
 • trives med at arbejde og agere i en politisk styret organisation
 • er vant til at arbejde med GIS og IT-værktøjer.

Om Enheden for Miljø
Du kommer til at indgå i Region Hovedstadens Enhed for Miljø i Hillerød. 

Enhed for Miljø er en del af Center for Regional Udvikling. Vi er omkring 100 medarbejdere, som udover råstofområdet arbejder med bl.a. jordforurening, oprensning af forurenede grunde, grundvandsbeskyttelse samt energiomstilling. Vi er kendt for at have engagerede, tekniske og fagligt dygtige medarbejdere, som bidrager til et stærkt fagligt miljø og professionel myndighedsbehandling. Vi er også kendt for at arbejde med løbende forbedringer, åbenhed, sparring og et godt kollegaskab.

Du kan læse mere om råstofopgaven her. 

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes efter gældende overenskomst.

Stillingen er på 37 timer om ugen med fleksibel arbejdstid. Stillingen er til besættelse pr. 1. december 2023. Arbejdssted er Regionsgården, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød. Der vil være mulighed for hjemmearbejde et par dage om ugen.

Yderligere oplysninger 
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionschef Mette Hald Simonsen på telefon 2059 1138 eller Henriette Hjorth Kristensen på telefon 2052 8883.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er den 11. oktober 2023. Vi forventer at holde samtaler i uge 43.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder