Jobbet "Projektchef til Rigspolitiets Koncern IT" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Vil du sikre, at vores metode til at lede og styre udviklingen af Politiets it er topprofessionel?

Stillingen som projektchef har afgørende strategisk betydning for politiet og dermed for hele det danske samfund. Politiets it-område er et af de allertungeste i staten, og det er centralt for politiets opgaveløsning i samfundet og for udviklingen af en motiveret politistyrke, der effektivt kan arbejde for borgernes tryghed og sikkerhed.

Om stillingen:
Som projektchef får du mulighed for at forbedre hele projektkulturen – både oppefra og indefra. Det betyder, at it-projekter igangsættes med realistiske tidsplaner, at deadlines overholdes og at rollebeskrivelserne er klare både for projektdeltagerne, -lederne og -styregrupperne. Det vil ikke være dig, der er ansvarlig for det enkelte projekt, men for den samlede governancestruktur. Dansk politi har ca. 15.000 brugere fordelt på mere end 100 lokationer, og den samlede systemportefølje består af ca. 450 it-systemer, hvoraf en del er samfundskritiske. Koncern IT har ca. 460 medarbejdere og et årligt budget på ca. 800 mio. kroner.

Du vil referere til Jacob Honoré, der er afdelingschef for ’Projekter, Udvikling og Data’ i Koncern IT. Afdelingen har det overordnede ansvar for projektporteføljen og har til opgave at lede, styre og gennemføre it-projekter, herunder at stå for hele værdikæden fra forretningsanalyse til afsluttende test og implementering.

”Ikke alene skal vi blive bedre til at eksekvere de enkelte it-projekter. Vi skal også arbejde intensivt med at øge ensartetheden, hvormed vi arbejder i projekter – både styrings- og kulturmæssigt. Til det har vi brug for en erfaren og inspirerende chef, der både substantielt og ledelsesmæssigt kan inspirere os andre. Samtidig kommer du med på et ledelseshold, hvor vi er flere nye kræfter, der kommer med nye ideer og arbejdsmetoder,” siger Jacob Honoré.

Du kommer ind netop, som vi går i gang med at konkretisere, hvordan vores overordnede governancestruktur skal se ud. Du vil blive en vigtig drivkraft i det arbejde, som vi forventer er færdiggjort i løbet af Q3 i 2023. Derefter skal strukturen implementeres, hvilket i sig selv er en spændende forandringsledelsesopgave.

For at lykkes i stillingen har du:

  • Stået i spidsen for en grundlæggende udvikling og professionalisering af projektpraksis og -kultur - gerne i en offentlig forvaltning.
  • Haft ledelse af it-projektledere og gerne selv været it-projektleder eller programleder af store projekter – gerne med erfaring fra Prince2, MSP, agil, SAFe eller lignende.
  • Omfattende viden om udvikling i en organisation med en omfattende teknisk gæld og legacy.
  • En relevant uddannelse, men det er vigtigere, hvad du har lavet i din karriere.

Som person er du:

  • God i den relationelle kontakt
  • Visionær i dit virke
  • Struktureret
  • Vedholdende

Løn- og ansættelsesvilkår
Har du en akademisk uddannelse, bliver du ansat på overenskomstvilkår, som chefkonsulent med personaleledelse i henhold til de til enhver tid gældende aftaler mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation.

Har du en anden uddannelsesmæssig baggrund, bliver du ansat i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale for kontorfunktionærer i staten mellem Finansministeriet og HK/STAT samt OAO-S-fællesoverenskomst.

Ansættelsen vil være på åremålsvilkår.

Såfremt du i forvejen er ansat som tjenestemand i politiet, kan du bevare din ansættelsesform. For tjenestemænd stiles ansøgningen til HM Dronningen.

Dit arbejdssted bliver Rigspolitiet, Landlystvej 34, 2650 Hvidovre.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt, ligesom du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem hele din ansættelse.

Kontakt og ansøgning
Vi samarbejder med Mercuri Urval på denne stilling. Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, kan du læse den uddybende beskrivelse af jobbet og rekrutteringsprocessen her. Du er også velkommen til at kontakte Jacob Honoré, afdelingschef i Rigspolitiet, på 4022 3593 eller Jakob Westh, direktør i Mercuri Urval, på 6089 6436. Du kan finde generel information om politiet på www.politi.dk.

Når du søger en stilling i politiet, opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Hvis du søger flere jobs i politiet, skal du lægge en ansøgning og et CV ind i systemet pr. ansøgt job. Du skal derfor ikke slette tidligere dokumenter, hvis du søger endnu et job. Det er først, hvis du har fået afslag på en søgt stilling, at du kan slette dokumenterne knyttet dertil. Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilket job du søger. Foruden ansøgning og CV bedes du uploade dit eksamensbevis. Du skal uploade alle dokumenter i pdf-format.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Vi afholder 1. samtaler den 22. februar og 2. samtaler d. 27. februar. Vi gør opmærksom på at der indgår kognitiv og personlighedstest mellem 1. og 2. samtale.

Ansøgningsfrist: 16. februar 2023