Jobbet "Miljø- og naturansvarlig til anlægsprojekter i Vejdirektorat, Skanderborg" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

”I dette job er du garanten for, at natur- og miljøhensyn tænkes ind i vores infrastrukturprojekter. Vi skal spille ind i det miljø, som vi har, og passe på den natur, som der er tilbage. Det bliver dit arbejde at hjælpe til med det,” fortæller din kommende kollega Kasper Anis Møller.

Infrastrukturaftale 2035 betyder, at vi har travlt i Vejdirektoratet de næste mange år. Veje skal anlægges, nye forbindelser etableres og den grønne omstilling får et boost med flere cykelstier og ladestandere langs statsvejene.

Og når der planlægges, projekteres og bygges, skal vi sørge for at infrastrukturprojekter ikke belaster omgivelserne unødigt.

Din kerneopgave vil overordnet set gå ud på at minimere den miljømæssige belastning, indtænke naturhensyn i relation til vores anlægsprojekter og ikke mindst sikre de nødvendige tilladelser og dispensationer på natur- og miljøområdet.

Myndighedsbehandling, rådgiverstyring, miljøhensyn – en artsrigdom af opgaver
”Vi er med i alle faser af infrastrukturprojekterne fra de tidligste MKV-undersøgelser til asfalten lægges. Det er fedt, fordi vi dermed har indflydelse på hele projektet. Det resulterer i en artsrigdom af opgaver, hvori der også indgår en del udviklingsprojekter,” siger Kasper.

Du kommer til at arbejde i Miljøteamet, som er en del af Vejplan- og Miljøafdelingen. Afdelingen står for planlægning af udbygning af statens veje (motorveje og større regionale veje) og andre infrastrukturprojekter. Miljøteamet har ansvaret for det tværgående miljø- og naturarbejde i hele Vejdirektoratet.

Dine hovedopgaver vil bl.a. omfatte:

  • Fagansvarlig/fagprojektleder for miljø og natur i planlægningsprojekter (bl.a. MKV-undersøgelser) med ansvar for vurderinger af lovbestemte natur- og miljøhensyn
  • Fagansvarlig/fagprojektleder for miljø og natur i anlægsprojekter med bl.a. ansvar for myndighedsbehandling, forureningsundersøgelser, jordhåndtering, naturhensyn, erstatningsnatur, bæredygtighed og input til udbud, styring af rådgiver mm.
  • Myndighedskontakt og rådgivning i relation til store og mindre anlægsprojekter, styring af rådgivere, herunder tid og økonomi, kvalitetssikring og kontraktstyring

Din baggrund
Vi ser gerne, at:

  • du er teoretisk velfunderet og har en relevant uddannelse, eksempelvis ingeniør, geograf eller biolog
  • du har nogle års erhvervserfaring med miljø- og naturopgaver, eksempelvis med jordhåndtering, prøvetagning, myndighedsarbejde, miljøkonsekvensvurderinger (MKV) eller andet
  • du er skrap til kommunikation – både mundtligt og skriftligt
  • du har et stort engagement, gode samarbejdsevner og kan lide at veksle mellem store og små opgaver, komplekse og simple problemstillinger

Da projekterne er placeret i hele landet, forventes det, at du har et kørekort.

Velkommen til Vejplan- og Miljøafdelingen
”Vi er en afdeling med et rigtig stærkt sammenhold. Vi hjælper hinanden, sparrer sammen og deler ambitionen om at forbinde biodiversitet og naturbeskyttelse med anlægsarbejde og motorveje,” afslutter Kasper.

Som arbejdsplads dækker Vejdirektoratet hele landet. Vejplan- og Miljøafdelingen består af ca. 40 medarbejdere. Miljøarbejdet er organiseret i et team bestående af 13 personer, hvoraf halvdelen arbejder i Skanderborg og den anden halvdel i København.

Arbejdsstedet for denne stilling er i Skanderborg eller København afhængig af, hvor du bor. Du skal regne med noget mødeaktivitet geografisk spredt rundt i landet, ligesom vi gør stor brug af virtuelle møder i vores projektarbejde.

Dine løn- og ansættelsesvilkår – mulighed for hjemmearbejdsdage
Du får løn efter overenskomst med mulighed for forhandling af tillæg afhængig af dine kvalifikationer.

Vejdirektoratet har en flekstidsordning og tilsigter generelt en god balance mellem arbejdsliv og fritid, hvor der også er plads til hjemmearbejde, når opgaverne tilsiger det.

Vejdirektoratet er en styrelse under Transportministeriet. Dit ansættelsesområde vil være Transportministeriet med de til enhver tid tilhørende institutioner. Du vil blive ansat i Vejdirektoratet i Vejplan- og Miljøafdelingen, hvor du ansættes i planområdet. Tjenestestedet bliver enten Thomas Helsteds Vej 11, 8660 Skanderborg eller Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal, 1577 København V. afhængig af din bopæl.

Hvis du vil vide mere om stillingen…
… er du velkommen til at kontakte teamleder Lars Linneberg på tlf. nr. 6118 6016 / e-mail: lali@vd.dk eller biolog Agnete Jørgensen på tlf. nr. 7244 2411 / e-mail: agjo@vd.dk.

Vil du vide mere om Vejdirektoratet, og hvad det vil sige at arbejde hos os, kan du læse mere om vores opgaver og medarbejdere på www.vejdirektoratet.dk. 

Er du interesseret?
Send din ansøgning senest søndag d.16 april. Vi forventer at afholde samtaler lige efter deadline.

Søg stillingen ved at trykke på linket ”Ansøg”.

Vejdirektoratet ønsker at afspejle det omgivende samfund i medarbejdersammensætningen og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.