Jobbet "Kraftværkschef i VEKS" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

- Produktion af CO2-neutral varme og el
Drives du af at få ting til at fungere, at få maskinen til at køre som smurt ved at optimere drift og vedligehold og at integrere udvikling af kerneforretningen i hverdagen, så kan vi tilbyde dig at blive sat i spidsen for Køge Kraftvarmeværk. Kom til en inspirerende og motiverende arbejdsplads, hvor du bliver en del af et stærkt fællesskab, og hvor ledelsesudvikling er højt prioriteret. Vi er ambitiøse på både kerneforretningens, den grønne omstillings og dine vegne.

VEKS søger en ny chef for Produktion. En chef som har lyst til at sætte sig i spidsen for Køge Kraftvarmeværk, der ejes af VEKS.

Køge Kraftvarmeværk leverer fjernvarmevarme til det storkøbenhavnske fjernvarmenet og damp til Junckers Industrier A/S. Derudover leverer kraftvarmeværket el til det østdanske højspændingsnet. Køge Kraftvarmeværk producerer CO2-neutralt ved at bruge certificeret biomasse fra lokale skove på Sjælland, samt resttræ fra gulvproduktionen på Junckers Industrier A/S.

VEKS lægger stor vægt på at sikre vores kunder adgang til stabil og grøn fjernvarme til en konkurrencedygtig pris. En ambition vi løfter ved at stå på en solid faglighed og ved, at det vi lover, også bliver virkeliggjort. Det sker med et skarpt fokus på at optimere vores drift og interne samarbejde, på nye elbaserede teknologier samt på stærke forpligtende samarbejder og fællesskaber med vores ejere, kunder og leverandører.

VEKS overtog Køge Kraftvarmeværk i 2012 og igangsatte en omfattende ombygning og renovering af værket. Afdelingen Produktion blev etableret samtidigt. Afdelingen har også ansvaret for at drive og vedligeholde VEKS’ biogasmotor i Solrød, som får gas fra Solrød Biogasanlæg.

Afdelingen består af to drift-teams: ”Drift og vedligehold” og ”El”, der har hver en teamleder med både fagligt ansvar og personaleansvar. De to teamledere refererer til kraftværkschefen. Der er i alt 21 medarbejdere i afdelingen fordelt på de to teams. Tonen er uformel og uhøjtidelig. Vi hjælper hinanden i hverdagen, og du vil i dagligdagen være en del af holdet. Du vil referere til direktionen og indgå i VEKS’ chefgruppe.

VEKS’s chefgruppe er det ledelsesmæssige omdrejningspunkt for VEKS. Her sikrer vi en fælles retning og et fælles grundlag for VEKS og for ledelsen i VEKS. Det gør vi, fordi vi tror på, at de bedste løsninger for VEKS skabes ved, at vi er et hold, som arbejder sammen på tværs af organisatoriske skel i både den strategiske udvikling og hverdagen.

Vi søger en chef, der stempler ind på visionerne om konkurrencedygtig varme- og elproduktion, grøn omstilling og som kan hæve sig lidt over hverdagen. Samtidig bedriver du tillidsbaseret og nærværende ledelse. Du skal have fokus på stabil og sikker drift samt på hele tiden at optimere driften og have styr på omkostningerne.  Du skal have overblik og kunne skabe struktur, processer og arbejdsgange, der fungerer i hverdagen. Du skal kunne skabe stærke samarbejdsrelationer og kommunikere klart og med stor integritet.

Vi søger en chef, som har lyst til at kaste sig over bl.a. følgende opgaver:

 • Ledelse og organisering af Produktionsafdelingen
 • Forberede og udvikle afdelingen mhp. drift og økonomisk optimering på baggrund af nye el-baserede teknologier i varmeproduktionen.
 • Udvikle et konstruktivt og tæt samarbejde på alle niveauer med de øvrige relevante afdelinger i VEKS om netop nye teknologiske løsninger.
 • Udvikling og tilpasning af nødvendige organisatoriske funktioner og tilhørende processer med henblik på at drive og optimere kraftværket, herunder risikostyring og asset management.
 • Sikre følgeskab i afdelingen, så ændringer bliver implementeret. og de forventede optimeringer realiseres.

Vel vidende, at ingen er perfekte, søger vi en chef, der:

 • Har lyst til at udvikle ledelsesopgaven, har blik for organisationen, dens trivsel og virkemåde, og som kan lede forandringer på en motiverende og tillidsskabende måde med stor respekt for det, der allerede er.
 • Kender til forsyningsområdet og har teknisk indsigt.
 • Er ambitiøs på VEKS’ vegne, tager initiativer og handler proaktivt for, at vi i fællesskab når vores mål.
 • Tager Produktion ”på sig” og er en rollemodel i forhold til prioritering, handling og eksekvering.
 • Arbejder struktureret, målorienteret og følger op.
 • Evner at motivere og inspirere medarbejderne samt at skabe gode relationer internt og eksternt gennem klar og tydelig kommunikation.
 • Er god til at skabe trivsel og ved, at det går hånd i hånd med involvering, nærvær og forventningsafstemning med medarbejderne.

Vi forventer, at du

 • Har erfaring med personaleledelse inden for en teknisk driftstung organisation.
 • Kan dokumentere erfaringer med driftsstyring og vedligehold, herunder med optimering af drift.
 • Har arbejdet med at skabe sammenhæng mellem en organisation og dens forretningsmæssige mål.
 • Ideelt set også har erfaring fra politisk styrede organisationer, da det vil være en fordel.

Flere oplysninger
Ring til direktøren for VEKS Morten Stobbe på tlf. 24 98 99 77, til vicedirektør Trine Sannem Mønsted på tlf. 26 18 02 92 eller til Pernille Andersen fra Aaberg+ på tlf. 30 70 07 55, hvis du har spørgsmål til jobbet. Se også www.veks.dk.

Ansøgningen skal være modtaget senest mandag den 3. juni 2024.

Ansøgninger fremsendes gennem via dette link

1. samtaler afholdes den 10.juni 2024.
2. samtaler afholdes den 20.juni 2024.

Stillingen aflønnes i henhold til KL’s aftale om aflønning af chefer. Stillingen er med tiltræden den 1. august 2024.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder