Jobbet "Konsulenter til miljøvurdering og myndighedsbehandling" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Der er fuld fart på den grønne omstilling, og du kan være med til at gøre en forskel, da vi lige nu søger to konsulenter, der skal være ansvarlige for miljøvurderinger og myndighedsbehandling af vores anlægsprojekter. Du får et stort selvstændigt ansvar med en bred kontaktflade både i og uden for organisationen. Din arbejdsplads bliver på vores hovedkontor i Fredericia med mulighed for hjemmearbejde og stor fleksibilitet i forhold til at tilrettelægge dit arbejde.

EN FLEKSIBEL ARBEJDSPLADS MED EN STÆRK VISION

Glæd dig til at blive en del af en organisation med et meningsfuldt formål. Med visionen ”Grøn energi for en bedre verden” arbejder vi hver dag for, at vi når i mål med den grønne omstilling af energisystemet. Vi er nysgerrige, åbne og vægter samarbejde og inddragelse højt, samtidig med at vi har stort fokus på løbende udvikling og læring. I tråd med vores værdier ”mod” og ”tillid” er Energinet en fleksibel arbejdsplads, hvor du får stor indflydelse på, hvor og hvornår du løser dine arbejdsopgaver i en god balance mellem egne ønsker og værdiskabelsen for Energinet.

VÆR MED TIL AT SÆTTE FART PÅ DEN GRØNNE OMSTILLING

Energinet har ansvaret for at etablere og vedligeholde ”energiens motorveje” samt sikre indpasning af vedvarende energi i el-nettet og tilslutning af nye havvind-projekter. I kraft af dette store ansvar står Energinet over for mange nye anlægsprojekter frem mod 2030 og 2050. Dette kræver stor inddragelse af offentligheden – nationalt, regionalt og lokalt. De to afdelinger Arealer og Rettigheder og Miljø og Geoscience har en væsentlig rolle i disse anlægsprojekter og arbejder tæt sammen om blandt andet natur, miljø- og myndighedsforhold i projekterne. Afdelingerne indgår samtidig i tæt samarbejde med flere afdelinger på tværs af Energinet og har tæt kontakt med både kommuner, borgere og andre eksterne interessenter.

”Vores afdelinger har et højt fagligt niveau, og vi vægter videndeling og samarbejde meget højt. Det er derfor vigtigt, at du ønsker at bidrage med ny viden og erfaring, samtidig med at du også selv er opsøgende”, fortæller Peter Kruse Ibsen, mens Bolette Ejsing Dahl fortsætter: ”Vi lægger desuden vægt på, at du som person er proaktiv og har en positiv og imødekommende tilgang til dine kolleger og samarbejdsrelationer - og ikke mindst formår at se en sag fra flere vinkler.

Du kan se frem til et selvstændigt job i en organisation, som vægter din faglige og personlige udvikling højt. Samtidig indgår du i et stærkt fagmiljø med fokus på vidensdeling i et projekt- og udviklingsorienteret miljø i tæt samarbejde med tekniske, juridiske og kommunikative fagkompetencer

KONSULENT TIL MYNDIGHEDSBEHANDLING

Afdelingen Arealer og Rettigheder varetager alle opgaver vedrørende natur, miljø- og myndighedsforhold. En af de store opgaver er at sikre de nødvendige tilladelser til nogle af vores store anlægsprojekter. I afdelingen har vi også ansvaret for miljøscreeninger på land samt de nødvendige rettighedserhvervelser og sikring af vores eksisterende anlæg.

Du varetager en vigtig opgave i myndighedsbehandlingen hovedsagelig rettet mod vores landanlæg. Du trives i en støttefunktion til projektlederne, hvor du håndterer opgaver i tilknytning til anlægsprojekter. Som en væsentlig del af arbejdet sørger du for at søge om nødvendige tilladelser og dispensationer, herunder VVM-screeninger og landzonetilladelser. Du indgår i en god og konstruktiv dialog med vores tekniske fagmiljø samt myndigheder og kommuner - med fokus på at finde løsninger på trods af modsatrettede interesser. Blandt andet hjælper du i vores kabelprojekter med til at finde de bedst mulige tracéer, ligesom du følger op på myndighedsvilkår og lodsejeraftaler ved anlægsarbejdernes opstart og udførelse.

Du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund som fx biolog, landinspektør, ingeniør i miljøteknologi eller lignende. Vi forventer desuden, at du har mindst 2-3 års erfaring fra en kommune eller rådgivningsvirksomhed, hvor du har arbejdet med konkret sagsbehandling, fx dispensationer efter Naturbeskyttelsesloven. Du får en bred snitflade både eksternt og internt og formår med dit stærke og flydende sprog at skrive veludførte rapporter og mundtligt at kommunikere indholdet heraf.

KONSULENT TIL MILJØVURDERINGER

Afdelingen Miljø og Geoscience varetager alle opgaver vedrørende miljø- og myndighedsforhold. I afdelingen har vi ansvaret for miljøvurderingsprocesser både på havet og på land samt de tilhørende nødvendige myndighedstilladelser. Endelig har afdelingen ansvaret for alle geofysiske og geotekniske undersøgelser.

Du får ansvaret for at sikre, at der gennemføres miljøvurderinger samt opnås de nødvendige myndighedstilladelser i forbindelse med vores projekter på land eller på havet. Du bidrager med din viden og erfaring og indgår i tæt samarbejde med kolleger i dit projektteam og den øvrige projektorganisation. Du er med til at sikre, at der tages hensyn til vores store anlægsprojekters indvirkning på miljøet samt sikre, at væsentlige miljøkonsekvenser identificeres og vurderes. Du berører alle aspekter i miljøvurderingsprocessen og myndighedsbehandlingen. Du indgår i et bredt samarbejde og konstruktiv dialog med eksterne og interne interessenter, vores tekniske fagmiljø, myndigheder og eksterne rådgivere - med fokus på at finde løsninger på trods af modsatrettede interesser.

Du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund som fx biolog, miljøingeniør eller lignende og har minimum 3- 5 års erfaring med VVM-processer hos en rådgivningsvirksomhed, offentlig forvaltning eller lignende. Det er en fordel hvis du også har erfaring med Natura 2000 og har holdt dig ajour på dette område. Desuden er det en fordel, hvis du har erfaring med projektledelse og styring af rådgiverkontrakter.

ANSØGNING OG KONTAKT

Send din ansøgning med cv og andre relevante bilag via linket ”send ansøgning” senest 10. december 2020. Vi forventer at holde samtaler 16. december (1. samtale) og 21. december (2. samtale). Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Bolette Ejsing Dahl (Miljø og Geoscience) på telefon 51 38 07 24 eller afdelingsleder Peter Kruse Ibsen (Arealer og Rettigheder) på telefon 24 79 61 06. Du kan læse mere om vores virksomhed på www.energinet.dk.

Energinet Eltransmission A/S har til opgave at udvikle, bygge, eje og drive det nødvendige eltransmissionsnet og stille det til rådighed for systemansvaret med den rette kapacitet, i den rette kvalitet, så omkostningseffektivt som muligt og således, at anlægget kan udnyttes optimalt og sikkert. Vi sikrer optimal Asset Management ved at have fokus på anlæggenes samlede levetid - fra vugge til grav. Vi er et datterselskab i Energinet-koncernen, som varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar, og vi arbejder aktivt med FN’s verdensmål omkring bæredygtig energi, klimaindsats, partnerskaber for handling samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at vise vejen for grøn omstilling kan vi være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at vi evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i vores kultur. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Med afsæt i værdierne mod og tillid lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.