Jobbet "Er du nyuddannet ingeniør og vil du kickstarte din karriere inden for jernbanefeltet og være med til noget stort?" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Vores nye hold af Graduates starter den 1. september 2023 i en fast stilling, der i starten af ansættelsen består af 3 perioder af 6 måneders varighed, hvor vi klæder dig på inden for netop dit interessefelt. Du vil blive taget under erfarne medarbejderes vinger, som kan bane vejen for dig og være sparringspartnere gennem hele forløbet.

Sæt fart på din karriereudvikling
Du kan i vores Graduate-program vælge retninger inden for Broer, Spor, Kørestrøm, Trafik, Signalsystemer, BIM/Bæredygtighed eller Geoteknik og vi har stillinger i København, Ringsted og Fredericia. Vi tilpasser løbende programmet, så du udvikler dig ud fra din faglige kunnen, mens du samtidigt når at føle dig tryg i opgaveløsningen. Du kan læse mere om de faglige retninger nederst i denne annonce.

Fokus på fællesskabet
Som Graduate, bliver du en del af vores stærke faglige miljø med rig mulighed for at opbygge et omfattende netværk i jernbanebranchen. I jobbet er du sikret fordybelse, fællesskab og et tværgående netværk både på tværs af Banedanmark og i dit team. Du vil ligeledes indgå i et netværk med de øvrige Graduates i Banedanmark, hvor I sammen skaber et særligt fællesskab og deler erfaringer.

Banedanmark har et stort fokus på at skabe et stærkt fagligt og socialt miljø, hvor der er højt til loftet og plads til forskelligheder, så vi kan lære af hinanden. Du vil blive inviteret med til faglige og sociale arrangementer såsom vores projektlederuddannelse og interne jernbane-kurser samt netværksarrangementer, fredagsbar, firmafester osv.

Vi tilbyder ligeledes at du bliver en del af en arbejdsplads med fokus på work-life balance og med sundhedstilbud i form af fri adgang til fitness samt kiropraktik, massage, fysioterapi mm i København og Ringsted.

Hvem er du?
For at søge en Graduate-stilling hos os skal du have gennemført en ingeniøruddannelse inden den 1. september 2023. Du kan for eksempel have faglig retning inden for byggeteknologi, byggeri og infrastruktur, produktion og konstruktion, transport, stærkstrøm, svagstrøm, elektrisk energiteknologi eller lignende. Hvis det er i Trafik, du er interesseret i at søge, behøver du ikke at have ingeniørbaggrund, men du skal have afsluttet en bachelor eller kandidatuddannelse inden for en matematisk retning. Du behøver ikke have jernbaneerfaring for at søge vores Graduate-stillinger.

Det er en fordel hos os, hvis du er struktureret og god til at skabe overblik. Du har herudover blik for at samarbejde, men evner også tage ansvar og drive opgaver selvstændigt. Derudover er det vigtigste, at du har lyst til at lære og tilegne dig ny viden inden for forskellige områder i jernbanebranchen. Du trives med at have en bred kontaktflade, og du er ikke bange for at være opsøgende og stille spørgsmål.

Løn
Du ansættes i forhold til AC-overenskomsten, og lønnen fastsættes på baggrund af dine erfaringer og kvalifikationer. Den endelige lønindplacering beror på en vurdering af de individuelle kompetencer og kvalifikationer. Udover basislønnen kommer pension og eventuelle lokale tillæg.

I løbet af de 3 Graduate-perioder, vil der være mulighed for eventuelle kvalifikationstillæg på baggrund af en vurdering af den faglige udvikling samt opnåelse af resultater i stillingen.

Ansøgning og kontakt
Vil du vide mere om jobbet som Graduate, så kontakt teamleder i Rekruttering Arendse Dalgaard. For at søge stillingen klikker du på linket ”Ansøg” og klikker ind på det fagområde der interesserer dig allermest. Du skal vedhæfte dit karakterblad fra din uddannelse samt dit uddannelsesbevis, hvis du har modtaget dette på ansøgningstidspunktet.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Du kan søge inden for følgende faglige områder:

Spor
I sektionen Spor vil du indgå i et stærkt team af specialerede ingeniører og projektledere inden for sporteknik. I afdelingen vil du arbejde med opgaver, hvor du får et indgående kendskab til de regler og normer der bruges som grundlag for design og vedligeholdelsen af sporet. Herudover vil du udføre analysearbejde og assistere med projekter. Du vil også få et indblik i, hvordan Banedanmark dagligt inspicerer, måler og vedligeholder infrastrukturen.

På anlægs-siden kan du prøve kræfter med rollen som projekteringsleder inden for spor. Som Projekteringsleder får du indgående indblik i, hvordan større sporfornyelsesprojekter bliver planlagt og udført i Banedanmark. Du bliver en del af et team, der skal sørge for at planlægge, koordinere og styre et projekt i designfasen. Du vil også få et fagligt indblik i, hvordan normer og regler bliver benyttet på baneprojekter, samt ansvaret for at gennemgå, hvorvidt vores rådgivere overholder disse. Med andre ord, så kommer du hele vejen rundt om vores omfattende spor-projekter og får indblik i alle faserne.

Du vil få forståelse for forskellige tekniske løsninger og problemstillinger og lære vigtigheden af et godt samarbejde mellem sektionerne samt fokus på helheden i projekterne.

Kørestrøm
Hvis du brænder for at arbejde med kørestrøm, så vil du blive tilknyttet området Infrastruktur, Strøm, som holder til på vores helt nye kontorer i Ringsted. I kørestrøm vil have mulighed for at opbygge en omfattende faglig viden inden for fagområderne forsyning, køreledning, returstrøm & potentialudligning samt stærkstrøm.

Du kommer til at blive knyttet til både det Tekniske Systemansvar, der definerer reglerne som jernbanen bygges under, samt Drift & Vedligehold som varetager overvågning af anlæggene og vedligeholder dem.

Som en del af sektionen Kørestrøm, for du et helt unikt indblik i fire områder. Køreledningsanlæg, Forsyningsanlæg og Returstrøm & Potentialudligning i tre forskellige anlæg: 1,65 kV DC, 25 kV AC og 2x25 kV AC, samt Stærkstrømsopgaver.

Du vil ligeledes blive tilknyttet vores elektrificeringsprogram, der har arbejdssted i København. Her vil du komme til at beskæftige dig med eftersyn, vedligehold, norm og regeludvikling, og vil involvere dig i diverse projekter. Du får et helt særligt indblik i, hvordan vi arbejder sammen på vores komplekse projekter og forstår vigtigheden af vores opgaver for at sikre en effektiv jernbane i Danmark.

Geoteknik
I sektionen Geoteknik, Jord og Afvanding i Anlægsprojektering vil du prøve kræfter med rollen som projekteringsleder inden for geoteknik. Som projekteringsleder får du indgående indblik i, hvordan større anlægs- eller fornyelsesprojekter bliver planlagt og udført i Banedanmark. Du bliver en del af et stærkt hold, der særligt i designfasen, står for at planlægge, koordinere og styre projekterne. Du får mulighed for at sikre en højere grad af bæredygtighed i projekterne bl.a. ved at bidrage til optimeringen af råstofudnyttelsen. Afhængigt af din faglige baggrund kan du bidrage til udvikling af: planlægning og gennemførsel af geotekniske undersøgelser, indledende skitseprojektering og beregninger af geotekniske konstruktioner, oplæg til boreprogrammer og forundersøgelser, udarbejdelse af dispensationsansøgninger i forhold til projektets gennemførlighed og opfølgning på anvendelse af normer og regler i baneprojekter samt gennemgang af rådgivers overholdelse af disse.

I Infrastruktur – Team Afvanding og Geoteknik, vil du arbejde sammen med et hold stærkt specialiserede ingeniører inden for geoteknik og afvanding. Her får du et indgående kendskab til de regler og normer der bruges som grundlag for design og vedligeholdelsen af jernbanen. Herudover vil du udføre analysearbejde og assistere med projekter. Du vil også få et indblik i, hvordan Banedanmark dagligt inspicerer, måler og vedligeholder infrastrukturen. Med Graduate-forløbet får du overblik over forskellige tekniske løsninger og problemstillinger. Du vil også få indblik i vigtigheden af et godt samarbejde mellem drift og anlæg samt fokus på helheden i projekterne.

BIM/Bæredygtighed
Hvis du interesserer dig for BIM, 3D-modellering og digital Innovation, så er denne sektion den rette for dig. I sektionen er vi i fuld gang med at implementere sammenhængen mellem BIM og CSM-risikoledelse, og ser store muligheder i kombinationen, som du vil specialisere dig i. I sektionen BIM/CAD samarbejdes der tæt med bl.a. Vejdirektoratet under bygherresamarbejdet BIM Infra.dk, og du kommer til at være med til at opdatere vores tilgang til brug af information i anlæggets livscyklus - fra projektering til anlæg samt drift & vedligehold. Du vil altså få en unik indsigt i vores helt nye og grønne fremtidsplaner.

Du kommer i din Graduate-periode til at arbejde sammen med CAD-koordinatorer om at sikre, at projekterne udføres på den mest optimale og tidssvarende måde blandt andet ved brug af 3D-modellering, byggepladsteknologier og datastrukturer.  For koblingen til CSM-risikoledelse kommer du til at arbejde sammen med vores S&I koordinator om hvordan vi bringer sammenhængen mellem BIM og CSM-risikoledelse i spil på et af vores mange anlægs- og fornyelsesprojekter. Her vil du primært opnå indsigt indenfor styring af CSM-risikoledelse, samt være med til at udvikle visualisering og risikoidentifikation ved brug af BIM.

Signalsystemer
I sektionen Signalsystemer vil du få et særligt indblik i to afdelinger nemlig ”Integration Testing”og ”Fjernbane IT/TMS”. Du vil få en særlig mulighed for at opbygge faglig viden inden for vores helt nye signalsystem samt indblik i de sikkerhedstest, der danner fundamentet for projekterne. Du vil også skulle arbejde med design, test og idriftsættelse af det nye system, herunder både trafikstyring, planlægning samt håndholdte enheder.

Du vil arbejde med test i flere sammenhænge sammen med vores sikkerhedsteam og vores leverandører. Metode og dokumentation for testene er én af grundstenene i hvordan det nye signalsystem påvirker kompatibilitet og jernbanesikkerhed. Du vil få en mulighed for at arbejde med test for brugerprocesser, hvor du ser processerne fra flere vinkler. Sammen med teamet er du i det hele taget med til at gøre en stor forskel for implementeringen af Banedanmarks spritnye signalsystemer og forbedre togdriften på den danske jernbane.

Trafik
I Trafik holder vi det skarpe overblik og sikrer, at togene kører til tiden. Du vil her få indsigt i en hverdag der kan variere fra dag til dag. Du vil få et helt særligt kendskab til vores kerneleverance – tog til tiden og ligeledes vil du få indblik i mange af de tværgående områder, som vi dagligt samarbejder med i Banedanmark.

I Banedanmarks Trafikdivision er der mulighed for at arbejde selvstændigt med forskelligartede opgaver inden for følgende fagområder: simulering af togtrafik og kapacitetsanalyser ifm. Infrastrukturplan 2035, brug af Machine Learning teknologien til punktlighedsprognoser for næste års køreplan, projektledelse af trafikale udviklingsprojekter og optimering af planlægning af sporarbejder samt dataanalyse til identificering af udfordringer i trafikafviklingen. Du får herudover en bred indsigt i Banedanmarks Trafikdivisions arbejdsopgaver og mulighed for at fordybe dig med modeller samt gå i detaljerne med analyser.   

Broer
I Infrastruktur, Broer, kommer du til at beskæftige dig med eftersyns- og vedligeholdelsesarbejde på nogle af vores ca. 2.500 konstruktioner som bl.a. omfatter broer, støttekonstruktioner, støjskærme, vognvægte og drejeskiver. Du vil arbejde for en af Danmarks største broejere og arbejde tæt sammen med de dygtige Broingeniører, der hver dag forvalter Banedanmarks broer og skaber sikkerhed for tog, biler, fodgængere og de sejlende under. Broer ejer vi sammen med andre og de skaber forbindelser og står tydeligt frem i landskabet – også derfor er det et fagligt spændende sted at starte karrieren.

I Anlæg, anlægsprojektering, bliver du tilknyttet et af vores igangværende projekter, som f.eks. ombygning af Aarhus H eller nye højhastighedsbroer ved Ringsted. Her kan du blandt andet komme til at arbejde med projektering og projekteringsledelse indenfor vej- og stibærende broer samt brohævninger. Du vil få mulighed for at arbejde med både bygherrerollen ift. rådgivere og tilsynsopgaver.

 

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.