Jobbet "Analytisk stærk kollega til porteføljestyring hos forsvarskommandoen" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Om os
Du bliver en del af Projektsynkroniseringselementet, i daglig tale PSE, der er et lille team under opbygning, men som har en stor berøringsflade på tværs af Forsvaret. Vores mission er at skabe overblik over Forsvarskommandoens program- og projektportefølje og støtte chefer og ledere med værktøjer for styring og synkronisering af projekter.

Teamet er dannet med henblik på at støtte opbygningen af ”best practice” i portefølje- og projektstyring på alle niveauer i organisationen.

”Den største driver i det vi laver er, at vi har en kæmpe indflydelse på, hvordan Forsvarskommandoen udvikler sig som projektorganisation. Der er en enorm tilfredsstillelse ve i at være med til at præge retningen” siger den daglige leder, Helene.

Du bliver en del af en teknologisk og sikkerhedspolitisk spændende og omskiftelig verden, hvilket har stor betydning for, hvordan Forsvarskommandoen styrer sin portefølje og sine projekter. Derfor bliver teamets opgaver kontinuerligt justeret i takt med den guidance, vi får fra ledelsen.

Vi har til huse i henholdsvis København og Karup og afhængig af din faste bopæl, vil det være muligt at arbejde fra den lokation, der er mest oplagt for dig. Du skal dog tage højde for flere rejsedage om måneden, da vi ønsker at være synlige begge steder.

Om stillingen
Som medarbejder i PSE arbejder du for, at skabe et rapporteringsmateriale, der giver fælles overblik over sundhedstilstanden på projektporteføljen og samtidig kan bruges erfaringsbaseret i at rammesætte fremtidige projekter. Herudover bidrager du til at skabe en helhedsbetragtning for de leverancer der indgår i projekternes livscyklus blandt andet gennem forståelse for roller og ansvar i projekterne.

Som nævnt er opgaverne i PSE i en opbygningsfase, men vi forestiller os følgende opgaver som væsentlige for stillingen:

- Facilitere evaluering af program- og projektporteføljen på chefniveau
- Udarbejde målrettet rapporteringsmateriale og analyser til de forskellige ledelsesniveauer i Forsvarsstaben
- Udvikle og tilpasse Forsvarskommandoens projektmodel og underlagte processer
- Facilitere uddannelse indenfor best practice i projektstyring, relevante projektmodeller og processer.
- Udvikle metoder til pro-aktiv risikostyring

PSE har i sin natur tværgående samarbejder med hele Forsvarsministeriets koncern, derfor er stillingen en meget udadvendt og opsøgende rolle, hvor man agerer som ambassadør for ledelsens ønsker til sin projektorganisation.

Sektionschef Kenneth Nielsen fortæller ”Ambitionsniveauet for PSE er at skabe overblik over den samlede projektportefølje således, at Forsvarskommandoen kan foretage prioriteringer på tværs af sin projektportefølje. Her taler man ikke bare ind til de øverste ledelseslag, men også til projektansvarlige og kolleger i bredt ud i Forsvaret”

Om dig
Vi forestiller os, at du kommer med en solid erfaring med projekteksekvering, gerne fra forskellige roller og ansvar. Du er helt med på, hvorfor det er vigtigt, at vores projekter skaber en effekt hos slutbrugeren.

Qua din baggrund med projektledelse og styring, er du i stand til at analysere, omsætte og formidle tung data til ikke-indviede og fagtunge modtagere. Du motiveres og fænges af at ”læse” trends af data og formulere anbefalinger og statusbeskrivelser.

Vi tænker du har erfaring fra højrisikobrancher, eksempelvis offshore-branchen eller energisektoren. At du måske er, eller tidligere har været militært ansat, med god erfaring inden for det operative virke.

Som person besidder du en høj faglig integritet, som gør, at du tør sætte dig selv i den varme stol, blive udfordret og være åben for nye perspektiver. Du bruger dine erfaringer til at lære fra dig og til at tilpasse processerne, så projektområdet i Forsvarskommandoen kan blive ved med at udvikle sig.

Ansættelsesvilkår
Som civil sker ansættelse og aflønning i henhold til relevant gældende overenskomst baseret på dit uddannelses- og kompetenceniveau.

Som militær besættes stillingen efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Dette brede opslag omfatter kaptajner/ kaptajnløjtnanter og majorer/orlogskaptajner i løngruppe 4 og 5. Stillingens indhold og niveau justeres efter den valgte kandidat.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i Forsvaret.

Der vil afhængig af dine kvalifikationer, være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat på Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Som militært ansat er ansættelsen betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte elementleder, Helene Jerichau på mobil 21 74 54 62 eller chef, Kenneth Nielsen på 20 61 81 64.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Sandra Bengtson Heede på telefon 7281 9172.

Stillingen er til besættelse 1. marts 2023 og ansøgningsfristen er 31.12 2022. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i januar.

Har opslaget fanget din interesse, så tøv ikke med at sende din motiverede ansøgning og CV via linket.
Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.