Om Forsvarskommandoen

Forsvarskommandoen er Forsvarets øverste myndighed og er som arbejdsplads kendetegnet af høj faglighed og gode menneskelige relationer samt et godt og velfungerende arbejdsmiljø, hvor der god balance imellem arbejde og fritid. Hovedsædet er placeret i København og Karup, og Forsvarets underliggende myndigheder er placeret rundt omkring i hele landet.