The job Vil du arbejde med jordforurening og drikkevand? has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

I Hvidovre har vi aktivitet i bygge- og anlægssektoren og mange nye byområder, som skal udvikles. Samtidig er der mange forurenede områder, fordi der engang har ligget produktionsvirksomheder og nedlagte gartnerier på de områder, som vi nu gerne vil have boliger på i Hvidovre. Vi forventer, både at flere virksomheder vil øge deres aktiviteter i Hvidovre de kommende år samt byudvikling af ældre erhvervsområder. Det betyder, at vi har komplekse jordforureningssager med alle typer af forureninger. Derfor står vi og mangler en medarbejder til jordforurening og drikkevand.

Samtidig arbejder vi sammen med HOFOR om at skaffe rent drikkevand via vores lokale boringer. Vi arbejder i fællesskab med forskellige forsøg med rensning af vandet så det er en værdifuld ressource i drikkevandsforsyningen.

Vi vil samtidig gerne yde en god og effektiv service og være en professionel myndighed med fokus på at beskytte miljøet og menneskers sundhed.  

Dine opgaver vil være:

 • Tilladelser iht. jordforureningsloven §8
 • Vurderinger og afgørelser om påbud iht. jordforureningsloven
 • Kommunikation med borgere om fund af forurening og kortlægninger
 • Tilsyn ved forureningssager
 • Drikkevand og vandforsyning
 • Grundvandssænkninger
 • Boretilladelser og tilladelser til brug af hjælpestoffer til tunnelering
 • Nedsivningstilladelser
 • Behandling af jordvarmeanlæg
 • Vejledning af andre centre internt i kommunen. 

Du får to meget erfarne og engagerede kolleger, som lige nu blandt andet sidder og arbejder med tilladelser til vores byudviklingsområder og udvikling af vores drikkevandsforsyning. Vi arbejder selvfølgelig tæt sammen med vores kolleger i centeret og vores søstercenter i Center for Trafik og Ejendomme. 

Din baggrund er miljøingeniør, geolog eller lignende naturvidenskabelig uddannelse. Du har måske erfaring fra en kommune, en forsyning eller en virksomhed. Du har gerne minimum 2 års erfaring. 

Du har høj faglighed samt erfaring indenfor jordforureningsområdet. Du er skarp forvaltningsretligt og kompetent inden for myndighedsarbejde på jord- og drikkevandsområdet. Du har også blik for at servicere det politiske niveau. 

Som person er du:

 • nysgerrig og sætter pris på at drøfte næste træk med dine kolleger
 • god til projektledelse og kan arbejde selvstændigt 
 • god til at kommunikere til både borgere og fagfolk
 • god til at formulere dig skriftligt og mundtligt  
 • trives i myndighedsrollen
 • har dialog med de eksterne parter

Du kommer til at indgå i Klima- og Miljøteamet, hvor vi er ca. 18 medarbejdere, som arbejder bredt med grøn omstilling, natur og miljø. Vi arbejder med myndighedsopgaver indenfor bl.a. virksomhedstilsyn, spildevand, affald, VVM, varmeforsyning, jordforurening og drikkevand. Og vi arbejder med større projekter indenfor bl.a. klimatilpasning, stormflodssikring, reduktion af CO2 og bæredygtig bundlinje hos virksomhederne. Vi forventer, at klimaplanen bliver godkendt i december og vi glæder os til at implementere planens konkrete projekter sammen med dig. 
Teamet hører under Center for Plan og Miljø, hvor vi arbejder med at udvikle den fysiske planlægning i Hvidovre, så det bliver en grøn by. Der er kolleger, som arbejder med lokal- og kommuneplanlægning samt byggesagsbehandling. Det er understøttet af GIS og data teamet, som giver os solide data og gode kort at arbejde ud fra.  

Løn- og ansættelsesvilkår
Det er en fuldtidsstilling med ansættelse hurtigst muligt. Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst, afhængig af dine kvalifikationer og efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation. 

Ansøgningsfristen er den 7. december 2023. Vi holder samtaler den 12. december 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Miljø-og Klimachef Charlotte Frische Münter tlf. 41 85 00 33 eller Jens Erling Jensen Klindt på tlf. 36 39 25 07

Du kan læse mere om Hvidovre Kommune på www.hvidovre.dk

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder