The job Praktikplads i NCC, Renovering, Storkøbenhavn, Efterår 2024 has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Brænder du for renovering, og synes du, at processen med at give gamle bygninger nyt liv, ikke altid være sikker på, hvad der gemmer sig bag de gamle vægge, eller under det gamle gulv er spændende, så bliv en af vores kommende ingeniør- eller konstruktørpraktikanter hos Renovering i NCC.

Som praktikant i vores Renoveringsenhed oplever du den alsidige og udfordrende dagligdag, der er på en byggeplads. Du kommer til at arbejde med både planlægning, indløb, styring og kvalitetssikring, og du vil blive involveret i både tilbudsberegning, kontakt og koordinering med leverandører. Du vil få et tæt og lærerigt samarbejde med både funktionærer og håndværkere og får ansvar, men også sparring, hvor du har behov.

Vær med til at renovere nogle af København og omegns mest interessante renoveringsopgaver, bl.a.:

fsb-rammeaftale
NCC Renovering er totalentreprenør i Det strategiske partnerskab (DSP) HJEM, som skal renovere boliger for boligselskabet fsb over en 4-årig periode. Partnerskabet har en samlet værdi af 2,4 mia. Da boligselskabet fsb har ca. 13.000 lejemål i København, består DSP af ca. 40 projekter fra 1 mio. til 400 mio. NCC har været med fra starten af projekteringen og er med hele vejen frem til afleveringen af det enkelte projekt. Det giver os unikke muligheder for at planlægge og bearbejde projektet sideløbende med, at det bliver projekteret, så vi på den måde får meget vigtig viden helt frem til udførelsesfasen. Rammeaftalen løber indtil videre til april 2026. Som praktikant på DSP hos NCC, kommer du tæt på flere af de roller, som entreprenøren varetager, når man arbejder i totalentrepriser.

ÅGÅRDEN
På Nørrebro i København skal vi i gang med at renovere Ågården, der består af 326 boliger, hvoraf 40 boliger er ungdomsboliger. Ågården blev bygget i 1988-1990 i 5 etager. Renoveringen omfatter bl.a. nye køkkener og bad, udskiftning af tekniske installationer, installering af nye vinduer med energiruder, udskiftning af karnapper. Altanerne får udskiftet altanværk, gavlbeklædningen skal udskiftes, og portgennemgangene i boligblokkene skal have udskiftet lofter, så der tilføres ekstra lys. Projektet er en del af fsb-rammeaftalen som beskrevet ovenfor. Som praktikant på Ågården indgår du i den daglige produktion med forskellige opgaver alt efter hvor langt vi er i udførelsen. Opgaverne består i at skulle registrere eks. Konstruktioner, koordinering mellem fag, deltage i mangelgennemgang samt opfølgning og at være en god formidler til beboerne i dagligdagen. Projektet forventes afleveret april 2026.

BLOKLAND
Projektet BLOKLAND i Albertslund omfatter renovering af afdelingens 303 boliger fordelt på 4 blokke. Renoveringen omfatter udskiftning af tagkonstruktion inkl. nye spær, udskiftning af vinduer og døre i facader, ny facadebeklædning, gennemskæringer af blokke 4 steder, nye tagboliger og nye rækkehuse ved sammenlægning af eksisterende lejligheder. Projektet forventes afleveret foråret 2025. Som praktikant på BLOKLAND deltager du i byggeledelsens arbejde – i starten som sidemandsoplæring. Når det vurderes, at du er klar til det, vil du få selvstændige ansvarsområder, som du får lov til at følge op på. 

HYLDSPJÆ
I Albertslund er vi i gang med en gennemgribende renovering af 390 rækkehuse opført i 1976. Projektet omfatter genopretning af tage hvor alt tagpap og tagenes isolering udskiftes, udbedring af skader på betonfacadeelementer og udskiftning af vinduer og døre. Herudover skal en række utidssvarende boliger bestående af lejligheder i 3 etager med dårlig rumudnyttelse ændres til tilgængelighedsboliger. Projektet afleveres i maj 2025. Som praktikant på Hyldespjældet indgår du i et energisk team, hvor arbejdsopgaverne er alsidige og udfordrende. Teamet er sammensat af byggeledere fra Renovering og fra andre enheder i NCC, så vi har et stærkt hold med bred faglig viden og forskellige forcer. 

HALSNÆS
I Frederiksværk er vi i gang med en helhedsrenovering af 236 boliger, der oprindeligt blev opført ultimo 1960´erne og start 80’erne. Projektet er én samlet sag, men består af 2 forskellige boligområder, hhv. Lathyrusvej/Vinderød Enghavevej samt Snerlevej/Rønnevej/Syrenvej.

Lathyrusvej:

Opført 1983, 136 boliger i et og to plan fordelt på 22 blokke af forskellig karakter og størrelse. Grundet generelle byggeskader i facadeformurene nedrives facadeplader for efterfølgende opmuring af ny facade som skalmur med forøget isoleringstykkelse. Herudover skiftes samtlige vinduer/døre til energibesparende partier. Eks. Tagbelægning skiftes, og der udlægges ny isolering i taggrum. Der udføres 28. stk. tilgængelighedsboliger inkl. ramper/adgangsforhold for niveaufri adgang samt nye veje/stier omkring blokkene generelt.

Snerlevej:

Opført i 1968-70, 100 boliger i et plan fordelt på 25 ensartede blokke. Tagkonstruktionen skal skiftes og inder-/skillevægge forstærkes for opnåelse af tilstrækkelig stivhed i konstruktionerne. I samme ombæring skiftes tagbelægningen, loft isoleres, vinder/døre skiftes, og facader fuges om.

Herudover etableres 25 stk. tilgængelighedsboliger inkl. ramper/adgangsforhold for niveaufri adgang. I resterende boliger udføres nyt badeværelse fra bunden.

Som praktikant på vores projekt i Frederiksværk bliver du placeret i maskinrummet for byggesagerne med primær tilknytning til én af sagerne. I praktikperioden får du indblik i og bistår den øvrige byggeledelse med tidsplanlægning- og styring, kvalitetssikring, registreringer, indkøb, afleveringsforretning, tilsyn med samt styring af fagentrepriser. Du oplever en udfordrende og dynamisk arbejdsplads, hvor de enkelte dage byder på nye og spændende udfordringer.

Starten på din karriere
Det er vigtigt for os, at din praktiktid bliver både udfordrende og spændende. Når du starter, udarbejder vi derfor din læringsplan sammen, og vi lytter gerne til dine idéer og ønsker.

Det er vores erfaring, at du i dit praktikforløb lærer en masse om dig selv og det at være entreprenør og dermed finde ud af, hvor i branchen du føler dig mest hjemme. Ofte ser vi, at vores praktikanter fortsætter som studentermedhjælpere efter endt praktikophold og senere en fastansættelse. 

Det er vigtigt, at du:

  • er studerende på en ingeniør-, konstruktør- eller byggeteknikeruddannelse – har du også en håndværksmæssig baggrund, er det en fordel, men ikke et krav
  • har gode danskkundskaber i tale og skrift, da arbejdssproget er dansk og møder, tegninger mv. derfor er på dansk

Vil du prøve dig selv og din viden af hos os?
Så send os din ansøgning med CV her. Vi holder løbende samtaler, så skynd dig.

Du søger praktikpladsen via www.ncc.dk/job. Her kan du også læse mere om, hvordan det er at være i praktik hos os.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til sekretær Charlotte Rostrup på +45 60 40 15 36.