The job Praktikanter til Danmarks klimadiplomatiske maskinrum has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Brænder du for international klimapolitik? Vil du være med til at arbejde for at øge de globale klimaambitioner? Og har du lyst til at prøve kræfter med arbejdet i et ministerium? Så kan du blive en af vores praktikanter i klimaministeriets internationale kontor.   

Om praktikstillingerne

Som grønt foregangsland spiller Danmark en central rolle i den globale klimakamp. Internationalt kontor i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet arbejder for, at Danmarks ambitiøse klima- og energipolitik bliver en kilde til inspiration for resten af verden. Konkret er vi ansvarlige for Danmarks engagement i de internationale klimaforhandlinger, Danmarks myndighedssamarbejder med 24 lande og gennem ledende roller i en række af verdens mest centrale fora og initiativer på klima- og energiområdet.

Som praktikant vil du få mulighed for at opnå et unikt indblik i Danmarks internationale arbejde på klima- og energiområdet. Vi søger to praktikanter for efteråret 2024, der vil indgå i det daglige arbejde i kontorets tre teams, der dækker strategi- og presseteamet, COP-forhandlingsteamet og ambitionsteamet. Det gælder for arbejdet i alle tre teams, at du vil indgå i enhedernes arbejde og varetage opgaver selvstændigt. Samtidig må der også påregnes mere administrative opgaver. Du vil dertil indgå i kontorets eksterne samarbejde med bl.a. Udenrigsministeriet, de udsendte klima- og energiattacher samt civilsamfundet.

Som praktikant vil du bl.a. understøtte kontoret i følgende opgaver:

 • Udarbejdelse af/bidrag til præsentationer og notater
 • Mødeforberedelse, mødedeltagelse og referatskrivning
 • Informationssøgning og skriftlig videreformidling
 • Bistand i forbindelse med forberedelse og planlægning af minister- og delegationsrejser
 • Ad hoc opgaver, herunder administrative og praktiske opgaver
 • Logistik-opgaver relateret til minister- og højniveaurejser
 • … og andre løbende opgaver, som du aftaler med din mentor i kontoret

To dage er sjældent ens, og vi møder hele tiden nye udfordringer. Vi stiller derfor store krav til faglighed og ansvarlighed. Vores omgangsform er præget af en venskabelig og uformel tone, og vi går gerne langt for at støtte op om hinandens opgaver som teams.

Om dig

Vi forventer, at du er studerende på en videregående uddannelse og har gennemført en bacheloruddannelse.

Vi lægger vægt på, at du:

 • Er god til at formulere dig mundtligt og skriftligt på dansk og engelsk 
 • Kan arbejde selvstændigt, løsningsorienteret, fleksibelt og håndtere en god portion ansvar
 • Kan arbejde med stramme deadlines, bevare overblikket og er villig til at give en ekstra hånd i travle perioder
 • Har gode sociale kompetencer og samarbejdsevner
 • Er indforstået med, at der også vil være opgaver af praktisk karakter
 • Gerne har viden om og interesse for klima og international politik, men det er ikke et krav.

Om departementet

I departementet er vi ca. 240 engagerede og dygtige medarbejdere. Vores kerneopgaver er at betjene ministeren og at levere den strategiske ramme for ministeriets arbejde og sikre koordinering og styring af det samlede ministerområde. Vi arbejder sammen med et bredt felt af samarbejdspartnere inden for klima-, energi- og forsyningsområdet - både i og uden for ministeriet.

Ansættelsesvilkår

Praktikstillingen er ulønnet og løber fra 1. august 2024 til januar 2025 (med mulighed for fleksibilitet). Arbejdstiden er som udgangspunkt 37 timer ugentligt, dog med perioder med mere og mindre arbejdspres. Der vil være mulighed for fleksibilitet i forhold til deltagelse i undervisning og eksamener.

Praktikstillingen er en god mulighed for at supplere din uddannelse med praktisk erfaring inden for dit interessefelt. Det er et krav, at du modtager merit fra studiet for praktikforløbet. Ansættelsesområdet er Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet med tilhørende institutioner. Ministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen. Du er velkommen til at angive, hvorvidt du alene har interesse i en el. begge stillinger.

Ansøgningsfrist  

Send din ansøgning, CV, kopi af eksamensbevis og evt. andre bilag (pdf-format) til os senest den 30. april. Ansøgninger indsendes via linket på ministeriets jobportal. Vi forventer at holde samtaler inden jul.   

Kontakt

Supplerende oplysninger kan fås ved henvendelse til souschef Henrik Silkjær Nielsen på 2931 1022 / hensi@kefm.dk eller Maria Samuelsen på 41723875 / marsa@kefm.dk.