The job Porteføljekonsulent til anlægsprojekter og tilslutning af vedvarende energi has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Vil du være med til at opbygge porteføljestyringen for anlægsprojekter, der skal bidrage til at sikre den grønne omstilling gennem investeringer på mere end 40 mia. kroner over de kommende 4 år? Så har du nu en unik mulighed for at komme helt tæt på, hvor projekterne prioriteres, igangsættes og styres i Energinet.

I Energinet står trivsel og fleksibilitet højt på dagsordenen. Du får derfor tilbudt udstyr til en god hjemmearbejdsplads for at kunne afveksle bedst muligt mellem at være på vores hovedkontor i Erritsø ved Fredericia og hjemme.

Du sikrer opfølgning på og koordinering af projekter og portefølje
Som vores nye porteføljekonsulent indgår du i et lille team på tre kolleger, der har ansvaret for den overordnede porteføljestyring af selskabet Systemansvars el-portefølje. Porteføljen består af større og mindre anlægsprojekter, der inkluderer reinvesterings- og netudbygningsprojekter samt tilslutningsprojekter for vedvarende energi (fx sol, vind, power-to-x).

Dit overoverordnede bidrag bliver at sikre den rette opfølgning på og koordinering af projekter og skabe porteføljeoverblik ved at udarbejde baggrundsdata, analyser og rapporter til bl.a. ledelsen, styregrupper og projektteams.

Mere konkret er dine opgaver at:

  • Bidrage med porteføljeinput til den årlige investeringsplan, der danner grundlag for de fremtidige projekter, der skal igangsættes
  • Udarbejde statusopfølgning på projekter samt udtrække og analysere data med henblik på at kunne overskueliggøre en tidlig belastning af ressourcer i de enkelte projekter
  • Producere rapporter for forskellige elementer i porteføljen, herunder oprette og vedligeholde data i SAP
  • Levere baggrundsdata til porteføljemøder
  • Afholde koordinerings- og opstartsmøder for projekter, herunder indgå i dialog om prioritering af projekter

Du har med andre ord mange forskellige og varierende opgaver, ligesom du får en bred samarbejdsflade til projektledere, økonomer, ingeniører og ledere på tværs af organisationen.

Bliv en del af en afdeling med højt humør og gode faglige kompetencer
Du bliver en del af afdelingen Netplanlægning – El, som tæller ca. 18 dedikerede og fagligt dygtige kolleger, der identificerer behov og planlægger eltransmissionssystemet i Danmark. Vi sikrer en sikker integration af vedvarende energi og andre grønne teknologier, herunder imødekommer behov affødt af nye producenter og forbrugere.

Derudover ligger det samlede ansvar for porteføljestyringen af Systemansvars el-portefølje også i afdelingen. Det er i denne faggruppe, du vil indgå som en vigtig ressource. Du vil referere til afdelingslederen for Netplanlægning – El, men i det daglige vil du modtage opgaver og sparring fra vores Senior Porteføljeleder.

Afdelingen er generelt kendetegnet ved en uformel tone og et specialiseret vidensniveau. Vi vægter samarbejde i teamet højt, samtidig med at du har gode muligheder for at udfolde dig inden for dit faglige interessefelt. Der er et fladt hierarki, og ledelsesstilen er kendetegnet af et stort fokus på motivation, trivsel og faglig udvikling. Profilerne i afdelingen spænder bredt, hvilket er en fordel i forhold til at løse afdelingens opgaver og lære af hinanden.

Du er samarbejdsorienteret og har erfaring med analyser og porteføljearbejde
Vi søger en person, der har erfaring med porteføljearbejde, håndtering af store mængder data og udarbejdelse af analyser som beslutningsgrundlag. Vi ser gerne, at du har en samfundsfaglig eller elteknisk baggrund med erfaring inden for projektledelse eller lignende. På grund af de eksterne samarbejdsrelationer er det nødvendigt, at du behersker dansk i skrift og tale.

Som person er du forretningsorienteret og opsøgende i forhold til at opbygge tillidsfulde samarbejdsrelationer både internt og eksternt. Samtidig formår du at prioritere dine opgaver og arbejde selvstændigt. Du er helhedsorienteret og deler ud af din viden og sikrer samtidig at tage andre bidrag med i din opgaveløsning.  

CV og kontakt
Send dit cv med en kort motivation for jobbet og andre relevante bilag via linket ”Ansøg” senest 8. oktober 2023. Vi forventer at holde samtaler den 11. oktober 2023 (1. samtale online) og den 26. oktober 2023 (2. samtale i Fredericia). Har du spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte afdelingsleder Morten Byskov Jacobsen på tlf. +45 2929 3263.

Vi ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer alle kvalificerede, uanset baggrund, til at søge jobbet. Vi arbejder aktivt og målrettet med mangfoldighed i Energinet og opfordrer dig derfor til at udelade billede, oplysninger om alder, civilstand og lignende, for at minimere ubevidste biases i processen. Du kan læse mere om vores mangfoldighedspolitik her.

Energinet Systemansvars kerneopgaver er at indpasse vedvarende energi, sikre lige adgang til nettene, udvikle markedsdesign, overvåge og balancere transmissionsnettet og at varetage forsyningssikkerheden i Danmark.. Vi er et datterselskab i Energinet-koncernen, som varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar, og vi arbejder aktivt med FN’s verdensmål omkring bæredygtig energi, klimaindsats, partnerskaber for handling samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at vise vejen for grøn omstilling kan vi være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at vi evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i vores kultur. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Med afsæt i værdierne mod og tillid lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker. Læs mere på vores hjemmeside www.energinet.dk.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder