The job Ingeniør eller maskinmester med interesse for vand, databehandling og energioptimering has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Er du drevet af din faglige stolthed, og har du lyst til at være en del af driften samt løse opgaver, der understøtter den grønne omstilling? Så er du måske vores nye kollega i afdelingen Vand Produktion.

I Novafos er vi hverdagsmestre i at håndtere vand – rent vand i hanen, regnvand i byområder og renset spildevand til havet. Vi har mere end 300 dedikerede kolleger og ledere i vores drifts- og projektafdelinger, der sikrer, at vi løfter vores del, så samfund og miljø kan trives i harmoni. Vi søger nu en maskinmester/ingeniør, der brænder for kvalitetssikring af data samt drifts- og energi-optimering, så Novafos kan fortsætte det vigtige arbejde med at skabe grønne løsninger for fremtidens generationer.

Databehandling, projektledelse og grøn omstilling
Vores cirka 1.000 målere sender data til os døgnet rundt, og vi har hver dag meget at fortolke, vurdere og agere på. Du skal derfor trives med at analysere store datamængder, være god til at se sammenhænge og komme med løsninger til, hvordan vores kolleger på vandværkerne optimerer den daglige drift. Dine opgaver kan f.eks. være:

 • Opsamle og kvalitetssikre data
 • Udarbejde datarapporter i PowerBI
 • Koordinere udførelse og opfølgning med driften og planafdelingen
 • Sikre dokumentation på udførte opgaver
 • Energi- og driftsoptimere i samarbejde med driftsmedarbejdere
 • Opsætte kriterier og udarbejde planer for tilstandsbaseret vedligehold
 • Overvåge pejleudstyr samt verificere tryk- og flowmålinger i felten
 • Være projektleder på mindre optimerings- eller fornyelsesprojekter 
 • Deltage ved større ombygninger i samarbejde med plan- og projektafdelingen

Din profil
Det er ikke afgørende for os, om du er erfaren eller nyuddannet, men det er vigtigt, at du motiveres af fremdrift og samarbejde. Derudover forestiller vi os, at du:

 • Er uddannet maskinmester, ingeniør eller lignende
 • Kan omsætte og formidle maskinteknisk viden til praktiske opgaver i driften
 • Kan håndtere store datamængder og omsætte dette til brugbar information
 • Er på forkant og tænker løsningsorienteret 
 • Er selvkørende, men lydhør og inddragende overfor dine dygtige kolleger
 • Arbejder struktureret og får tingene fra hånden

Det er ikke et krav, men vi ser gerne at du:

 • Har kendskab til drift af tekniske anlæg
 • Har erfaring med vandbehandling og forsyning
 • Har kendskab til SRO systemer

Plads til et liv ved siden af dit arbejde
I Novafos tror vi på, at balancen mellem arbejde og fritid er afgørende for din trivsel og jobglæde. Vi respekterer dine arbejdstider og værner om et trygt og stabilt arbejdsmiljø, så du også har overskud til familie og privatliv. Du får mulighed for at arbejde hjemmefra, og vi har gode og sunde ansættelsesforhold igennem KL-overenskomst, som sikrer dig en fair løn og attraktiv pension.

Ring eller skriv til os
Vi glæder os til at høre fra dig og svarer gerne på de spørgsmål, du har om jobbet. Kontakt teamleder Mette Gram på 44 20 92 56 eller send dit CV og ansøgning til job@novafos.dk. Vi indkalder løbende til samtale.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.

Om Novafos
Novafos er vand- og spildevandsselskab i Allerød, Ballerup, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm og Rudersdal Kommuner. Vi leverer drikkevand til en stor del af forbrugerne i kommunerne og tager hånd om regnvand og spildevand i de ni kommuner. I Novafos er vi ca. 330 medarbejdere. Vi vil være på forkant med ny viden, teknologi og metoder, der både kan sikre den daglige drift og ruste os til fremtidens udfordringer med højere effektiviseringskrav og store klimaudfordringer. Novafos arbejder med FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Læs mere på www.novafos.dk.