The job Erfaren IT-projektleder til Lægemiddelstyrelsen has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Din hverdag hos os                    
Alle IT- og digitaliseringsprojekter ledes i Lægemiddelstyrelsen af enheden IT & Digital Transformation (ITD), som udgør det digitale kraftcenter i vores digitaliseringsopgaver. Vi har ansvaret for at styre porteføljen af IT-projekter, udvikle og styre forretningssystemer, effektivisere interne arbejdsprocesser og følge med i den teknologiske udvikling. Lægemiddelstyrelsens IT-projektportefølje er et vigtigt fokuspunkt i vores arbejde frem mod en mere moderne og datadrevet styrelse. Den indeholder en del IT-projekter og de spænder fra de teknisk tunge til de mere forretnings­orienterede. Vi arbejder løbende på at modernisere og vedligeholde vores IT-landskab, så det understøtter Lægemiddelstyrelsen bedst muligt.

Din rolle er i Sektion for Projekter & Driftsstyring (PRD), som har ansvaret for at udvikle og styre forretningssystemer og IT-projektporteføljen. Derudover er sektionen det styrende kontaktpunkt for IT-leverandører, herunder vores eksterne driftsleverandør. IT- og digitaliseringsområdets anden sektion, Digital Transformation (DTX), har fokus på at skabe digital transformation, udnytte og designe vores fremtidige enterprise-arkitektur og i øvrigt have ansvaret for Lægemiddelstyrelsens Informationssikkerhed. Vi arbejder løbende på at effektivisere den samlede IT-leveranceorganisation og har bl.a. i år implementeret en ny proces for gennemførelse af IT-projekter i Lægemiddelstyrelsen. Drift og udvikling er outsourcet til forskellige leverandører.

Alt i alt en spændende hverdag, som du – som vores næste IT-projektleder, kan blive en del af.

Dine primære arbejdsopgaver
Du skal lede IT-projekter med entusiasme og professionalisme. Du skal evne at sikre fremdrift og drive IT-projekter fra projektidé til afslutning, så de afsluttes til aftalt tid, økonomi og kvalitet og overdrages ordentligt til den efterfølgende drift.  
Dine primære arbejdsopgaver bliver at lede, koordinere og rapportere på IT-projekter, hovedsagelig de tekniske. Desuden vil du, sammen med de andre IT-projektledere, indgå i arbejdet med at videreudvikle vores generelle metodeapparat, så det altid er tidssvarende. Du vil i mindre omfang og efter behov indgå i den daglig drift bl.a. i forhold til leverandørstyring og opfølgning samt andre af sektionens opgaver.

Din erfaring, uddannelse og personlige kvalifikationer
Det vigtigste er, at du har solid erfaring som IT-projektleder, og har en IT-projektlederuddannelse og/eller en certificering i Prince2, CMMI eller lignende. Det vil være en fordel, hvis du har en relevant akademisk uddannelse, men din uddannel­ses­mæssige baggrund er ikke afgørende. Det ses som en fordel, hvis du har kendskab til projektledelse i det offentlige.
Vi lægger vægt på, at du har:

  • stor teknisk forståelse og interesse
  • erfaring med agil IT-projektledelse
  • erfaring med leverandørsamarbejde
  • en forretningsmæssig indgangsvinkel til IT med stærke proceskompetencer
  • analytiske evner.

Dine personlige kvalifikationer
Vi forventer, at du har:

  • personligt drive og energi
  • gode kommunikationsevner, både skriftligt og mundtligt, herunder evnen til at formidle tekniske problemstillinger og løsninger til forretning og ledelse
  • gode samarbejdsevner både internt og eksternt
  • gode evner til selvstændigt og struktureret at drive et projekt
  • glæde ved at arbejde i krydsfeltet mellem forretning og IT.

Vi tilbyder 
En stilling med ansvar og et spændende samarbejde på tværs af huset. Du får en udadvendt og vigtig rolle på en fantastisk arbejdsplads i rivende udvikling med dygtige kollegaer og god plads til at udvikle personlige og faglige kompetencer. Du bliver samtidig en del af en sektion med et godt sammenhold og god humor. Vi har desuden et stærkt fagligt miljø og stor fokus på løbende udvikling af vores kompetencer.  

Om ansættelsen
Du bliver ansat efter gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og Akademikernes Centralorganisation eller efter anden gældende overenskomst.
I Lægemiddelstyrelsen træffer vi afgørelser i myndighedssager, og derfor er det vigtigt for os, at der ikke kan stilles spørgsmålstegn ved vores habilitet. Derfor er det en forudsætning for ansættelse i Lægemiddelstyrelsen, at du ikke ejer aktier, anparter, andele eller lignende i en lægemiddel- og/eller medicovirksomhed. Ejer du i dag såkaldte medarbejderaktier i en lægemiddel- og/eller medicovirksomhed, har du dog en vis periode til at afhænde disse aktier.

Kontakt os gerne
Du kan få mere at vide om stillingen ved at kontakte Sektionsleder Sune Maaholm på telefon 41 23 59 01. Læs også vores IT-strategi og Lægemiddelstyrelsens samlede strategi på www.laegemiddelstyrelsen.dk.

Er du interesseret?  
Klik på ”søg stillingen” og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis senest den 28.04.2024. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 18-19. Der kan indgå test i ansættelsesforløbet.
Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen - uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund

Om Lægemiddelstyrelsen
Vi er ca. 650 medarbejdere, som samarbejder om at sikre, at alle i samfundet kan få effektiv og sikker medicin og medicinsk udstyr – både når vi for eksempel går på apoteket, bliver behandlet på sygehuset eller vores dyr har brug for behandling. Vi er en del af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
Medarbejdernes trivsel og Lægemiddelstyrelsens resultater hænger tæt sammen, og derfor er det vigtigt for os at have en arbejdsplads med meningsfuldt arbejde, høj faglighed og udviklingsmuligheder – i balance med gode rammer for sundhed og trivsel. Vi prioriterer derfor også en sund kantine, træningsfaciliteter, kontormotion, store, lyse lokaler på Islands Brygge i København, og mulighed for hjemmearbejde.
Lægemiddelstyrelsen har røgfri arbejdstid.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.