The job Erfaren byggeprojektleder med kendskab til miljørenoveringer og flair for samarbejde has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Gladsaxe Kommunes Ejendomscenter søger en erfaren projektleder til et team, som gennemfører renoverings- og byggeprojekter for og med kommunens Børne- og Kulturforvaltning. Vi synes selv, det er verdens bedste job at varetage bygherrens rolle, og tror du vil være enig.

Du har en relevant byggeteknisk baggrund, f.eks. som arkitekt, ingeniør eller konstruktør, og så har du solid erfaring med projektstyring. Du har kendskab til en kommunes rolle som bygherre enten fra en tilsvarende stilling eller fra rådgiverbranchen.

Det er en fordel for teamet, hvis du kan bidrage med viden om renoveringsarbejde bygninger i drift. Vi skal for eksempel snart lave tagrenovering på to bevaringsværdige skoler af høj arkitektonisk kvalitet, og her bliver der brug for dine evner til at finde løsninger.

Udover at være en dygtig og erfaren byggeprojektleder, så er du en stærk kommunikator, der lige som os lægger vægt på at skabe og arbejde i gode relationer. Du kan som projektleder navigere mellem mange interessenter og dine faglige og personlige egenskaber bidrager dermed til at skabe vellykkede forløb og bygninger. Du er lyttende og formår at være i dialog med alle – også folk uden en byggefaglig baggrund.

Derfor skal du søge jobbet som projektleder

  • Du får frihed, ansvar og reel indflydelse på dine projekter.
  • Du bliver en del af et team, hvor der er et godt arbejdsklima og plads til at være sig selv, samtidig med at vi er ambitiøse og får udrettet noget. Det afspejler sig også i teamets trivselsmåling.
  • Vi har en givtig dialog på tværs af drift, vedligehold, udvikling og specialistområder på en måde, så vi får tænkt tingene sammen.
  • Du bliver en del af en organisation, hvor bæredygtighed, med Gladsaxestrategien og FN’s verdensmål fungerer som pejlemærker.
  • Du får mulighed for at arbejde med projekter fra start til slut.
  • Du kan forvente, at du kan udvikle dig i jobbet uanset hvor erfaren du allerede er.
  • Du får mulighed for at udfolde dine evner i en økonomisk stabil kommune, med en størrelse som muliggør tæt dialog på tværs af enheder og forvaltningerne.
  • Du får fleksible arbejdstider, betalt frokostpause og god pensionsordning.

Projektstyring og samarbejde er nøgleordene i dine kompetencer og opgaver.

Projektstyring.
Du er en ørn til projektstyring og er praktisk, systematisk og løsningsorienteret. Du kan skabe rammerne for et byggeprojekt fra de tidligste faser og frem til byggeriet går i drift. Det er dig, der holder styr på økonomi, tid og kvalitet herunder bl.a. udbud og kontraktstyring. Du kan som projektleder drive processerne fremad og sørge for at deadlines bliver overholdt.

Du forstår, at økonomien i et projekt kan være kompleks og sammensat, blandt andet fordi der nogle gange gennemføres tiltag med forskellige finansieringer på én gang. Det er naturligt for dig at foretage totaløkonomiske betragtninger og du har forståelse for omkostninger i hele byggeriets levetid. Du har kendskab til entrepriseudbud og er i stand til at lave rådgiverudbud.

Det er en fordel, hvis du har erfaring med at arbejde i en politisk ledet organisation, og blandt andet har forståelse for, hvad Ejendomscenteret kan have indflydelse og hvad der allerede er besluttet.

Samarbejde.
Du evner at sætte dig tydeligt og lyttende for bordenden, så alle interessenter arbejder positivt sammen om at gennemføre projektet. Du har gode samarbejdsevner og kan indgå i et åbent, og respektfuldt samarbejde med projekternes interne og eksterne samarbejdspartnere. Du har en nysgerrig tilgang til slutbrugerens behov og kan finde løsninger i situationer med modsatrettede interesser.

Du evner at blive udfordret, og kan også selv udfordre andre på måder, der giver lyst til, at I sammen arbejder videre med opgaverne. Du har er i stand til at kommunikere på let forståelig vis, også med parter uden noget forhåndskendskab til byggeri. Du kan hjælpe bygherrerne – ofte i Børne- og Kulturforvaltningen – med at finde og formulere et projekts essens og derefter få det realiseret.

Det er naturligt for dig at dele dine overvejelser med din leder og dine kolleger og du bidrager gerne til andres projekter med din viden og indsigt.

Lidt mere om teamet og Ejendomscenteret
Du kan forvente en coachende teamleder, der lægger vægt på løbende dialog og sparring, og som bakker op og skaber afklaring hos samarbejdspartnere, hvis situationen kalder på det.

Team E er et ude af tre teams i Ejendomscenteret. Lige som de andre teams består Team E af bygningsrådgivere, projektledere og specialister. Vi er i alt ti ansatte i teamet heriblandt teamlederen.

Hvert team varetager struktureret vedligeholdelsesplanlægning af en portefølje af ejendomme. Derudover har Ejendomscenteret en stab, som håndterer tværgående opgaver såsom strategisk analyse, økonomi mv.
Ejendomscenteret er i en positiv udvikling, hvor vi i stigende grad arbejder sammen på tværs.

Ejendomscenteret har i alt cirka 40 medarbejdere og er Gladsaxe Kommunes centrale kompetencecenter for byggeri, renovering, energioptimering, udvikling og vedligeholdelse af kommunens ejendomme.

Løn- og ansættelsesvilkår
Der er tale om en stilling på fuld tid.  Du vil blive indplaceret efter gældende overenskomst med mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer.

Hvis du gerne vil høre mere om stillingen og arbejdspladsen er du velkommen til at kontakte teamleder Michel Tranchant på telefon 20 25 54 02 eller mail mictra@gladsaxe.dk

Vi skal have din ansøgning senest 3. oktober 2023. Vi forventer at holde første samtale 9. oktober 2023 og 2. samtale 12. oktober 2023. Vi regner med, at du kan starte i jobbet 1. december 2023.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder