The job Assisterende chef, med IT i blodet, søges til Forsvarets Nye Cyberdivision has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Vil DU indtage rollen som Assisterende chef – bedre kendt som Souschef? Og har du mod på, at stå i spidsen for at sikre en stabil drift af Forsvarets arkitekturfunktions opgaver? Så er det måske lige dig vi står og mangler – KOM MED OMBORD!

Om os
Vi er samlet set ca. 600 ansatte i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, som beskæftiger os med alt indenfor planlægning, portefølje- og kapacitetsstyring samt tilhørende ledelsesbetjening.

IT-området i Forsvaret er under hastig forandring og i kraftig vækst, med den erklærede ambition og målsætning, at imødekomme fremtidens krav til, at IT i højere grad skal understøtte et digitaliseret og datadrevet Forsvar i både fred, krise og krig.

Den kommende IT-organisation, Cyberdivisionen, etableres i foråret 2023. Transformationen til Cyberdivisionen er første fase i bestræbelserne på at ruste organisationen til det nye forsvarsforlig og dermed en fundamental styrkelse af IT-området.

Din arbejdsplads bliver i et af Cyberdivisionen tre nyoprettede centre – ”Center for udvikling” herunder to afdelinger, som henholdsvis arbejder med Forretningssamarbejde samt Arkitektur og Battle Lab. Du vil blive tilknyttet sidstnævnte.

Du får en spændende stilling med faglige udfordringer og gode muligheder for indflydelse. Vi tilbyder en arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø, som fordrer en sund balance mellem familieliv og arbejdsliv. Du får en leder, som praktiserer tillidsbaseret ledelse og prioriterer individuel kompetenceudvikling højt.

Dit tjenested vil være i Hvidovre.

Om stillingen
Du bliver en vigtig brik i et engageret lederteam, hvor samarbejde, lydhørhed, og forskellighed vægtes højt.

Du kommer til at varetage rollen som Souschef for sektionschefen og der vil være stor mulighed for sparring i hverdagen med dine kollegaer samt sektionschef. Dette vil både omhandle koordinering, planlægning, drift, udvikling, struktureret daglig drift, implementering af Information Management, sikring af godkendelser af IM styringsramme, politik og governance intern i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse samt ved hele koncernen igennem Forsvarsministeriets Koncernfælles Arkitektur komite.

Dine opgaver kan blandt andet være:

 • Udvikling af det arkitekturmæssige konceptarbejde
 • Formulering af arkitekturprincipper og regler.
 • Implementering og realisering af koncepter.
 • Foretage metodevalg for hvilke rammeværk der skal anvendes i det daglige arbejde.
 • Udarbejdelse af arkitekturmønstre, herunder vurdering og prioritering af arkitekturmønstre.
 • Behandling af idegrundlag og udarbejdelse af arkitekturvurderinger.
 • Udarbejdelse/vedligeholdelse af matrix der beskriver standarder som skal anvendes når en løsning skal anskaffes eller udvikles.
 • Vurdering af projekter for deres arkitekturmæssige opfyldelse.
 • Sikring af koncernens IKT-systemer arkitekturmæssigt overholder forpligtigelser, sikkerhed mm.
 • Rådgivning omkring arkitekturforhold både nationalt og internationalt.
 • Rådgive koncernindkøb omkring arkitekturforhold ved udbudsforretninger.

Herudover vil du blive en del af det teknologiske videnscenter, med opgave i formidling af informatikfaglig
viden indenfor arkitektur og ligeledes have et stort samarbejde med leverandører, industri, universiteter og vores offentlige samarbejdspartnere.

Om dig
Vi søger dig, som ønsker at gøre en forskel i Forsvaret og for Danmark og som kan trives i en uforudsigelig hverdag, hvor vi ofte har travlt. Du er en holdspiller med stort H, nem at omgås og aldrig bleg for at hjælpe og dele ud af alle dine guldkorn til dine kollegaer.

Du er analytisk og strategisk tænkende, helhedsorienteret, og brænder for at skabe resultater. Du arbejder engageret, struktureret, kvalitetsbevidst og trives i et arbejdsmiljø,
hvor der er fokus på at yde det bedst mulige også selvom ændringer kan ske hurtigt. Du har et godt humør og besidder gode formuleringsevner både skriftligt og mundtligt til såvel koncernens øverste beslutningsniveau som tekniske specialister.

Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter majorer og orlogskaptajner.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Sektionschef Glenn Jeilsø på telefon 2421 2228.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Mette Kold Møgelhøj, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9936.

Ansøgningsfristen er den 2. februar 2023 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Ansættelsesdatoen vil blive endeligt koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.