The job Application Manager til Lægemiddelstyrelsen has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Kan du koordinere mellem forretning og IT-leverandører? Sikre fremdrift på igangværende opgaver? Så er det måske dig Lægemiddelstyrelsen har brug for.  

Om os
IT & Digital Transformation (ITD) udgør den digitale motor i Lægemiddelstyrelsen, og har ansvaret for at udvikle og styre forretningssystemerne, herunder styre porteføljen af IT-projekter og effektivisere interne arbejdsprocesser, og har ansvaret for den teknologiske udvikling m.v. Enheden består af en enhedschef, som er styrelsens IT-chef, og 24 akademiske medarbejdere fordelt i to sektioner.

Du vil indgå i Sektion for Projekter & Driftsstyring (PRD), som har ansvaret for at udvikle og styre forretningssystemer og IT-projektporteføljen, derudover er sektionen det styrende kontaktpunkt for IT-leverandører, herunder vores eksterne driftsleverandør.

Den anden sektion, Digital Transformation (DTX), har fokus på digital transformation, enterprise-arkitektur og sikkerhed.

Din hverdag hos os
Som Application Manager vil en vigtig del af din opgave blive at være med til at etablere rammerne for funktionen i form af processer, organisering, governance med mere. Du vil i høj grad skulle samarbejde med resten af sektionen, herunder den anden Application Manager, forretningen og vores projektledere.  

Application Management funktionen har i høj grad en koordinerende rolle med ansvaret for vedligehold og videreudvikling af applikationsporteføljen for at sikre at applikationerne opfylder forretningsbehovet og Lægemiddelstyrelsens IT-strategi. Det sker i tæt samarbejde med de respektive forretningsområder, projektledere, arkitektur-, sikkerhed- og kvalitetsfunktionerne i IT & Digital Transformation samt med vores eksterne leverandører af drift, vedligehold, softwareudvikling og support. Vi arbejder løbende på at effektivisere den samlede IT-leveranceorganisation og arbejder efter agile metoder.

Dine primære arbejdsopgaver
Du får ansvaret for at sikre stabile og vedligeholdte platforme med tilhørende forretningskomponenter, der understøtter Lægemiddelstyrelsens virke. Du får en overordnet og tværgående rolle, der har overblik over alle aktiviteter relateret til platformene og deres forretningskomponenter. Sammen med arkitekterne, sikkerhed samt forretningen vil det blive din opgave at sikre sammenhæng i de forretningskomponenter, der er implementeret på platformene, samt mellem projekter og opgaver relateret hertil.

Du vil i mindre omfang og efter behov indgå i den daglig drift bl.a. i forhold til leverandørstyring og opfølgning samt andre af sektionens opgaver.

Dine opgaver vil være, at

 • styre, koordinere og prioritere aktiviteter relateret til applikationsporteføljen, herunder at fastlægge indhold i sprints og releases
 • have overblik over opgaver og projekter relateret til platformen
 • bidrage til analyse, projektoplæg og kravspecifikationer
 • deltage i projekter der involverer ændringer relateret til platformen, evt. selv i rollen som projektleder,
 • være opgaveansvarlig for de aktiviteter, hvis kompleksitet og omfang ikke kræver en projektleder
 • facilitere og koordinere afklaringer af ændringer fra behov til løsningsdesign
 • koordinere med leverandører ved ændringer til platformen, f.eks. ifm. design, konsekvensvurdering, estimat eller implementering af konkrete ændringer til platformen
 • samarbejde med leverandører og forretningsenhederne ved support af platformen ved anvendelse af ITIL-processer
 • sikre fremdrift på opgaver ift. tid og økonomi
 • kvalitetssikre dokumentation, som er udarbejdet både på dansk og engelsk.

Din erfaring, uddannelse og personlige kvalifikationer
Det er en fordel, hvis du har teknisk indsigt og kan kommunikere med tekniske profiler. Derudover forestiller vi os, at du:

 • motiveres af at yde god service og levere de aftalte resultater til tiden
 • hurtigt formår at komme ind til kernen af et problem og finde løsningen – både selvstændigt og i samarbejde med andre
 • har stærke kommunikations- og dokumentationsevner på skrift og i tale på dansk
 • er kvalitetsbevidst, pligtopfyldende, vedholdende og proaktiv
 • er selvstændig og struktureret
 • har erfaring med projektledelse
 • har erfaring fra et lignende job med en agil tilgang til application management
 • har relevant uddannelsesmæssig baggrund.

Vi tilbyder 
En hverdag med ansvar og et spændende samarbejde på tværs af huset og med resten af koncernen på alle niveauer. Du får en udadvendt og vigtig rolle på en arbejdsplads i rivende udvikling med dygtige kollegaer og god plads til at udvikle personlige og faglige kompetencer.

En hverdag fyldt med humor, godt kollegialt samarbejde og fyldestgørende arbejde. Vi er som organisation ambitiøse, hvad angår vores vigtigste aktiv, nemlig vores medarbejdere! Vi vil være en fantastisk arbejdsplads.

Løn og ansættelsesvilkår  
Ansættelsen sker enten i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation, eller efter gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S-fællesoverenskomsten), og den til enhver tidgældende organisationsaftale mellem Finansministeriet og HK/Stat.  

Det er en forudsætning for ansættelse i Lægemiddelstyrelsen, at du ikke ejer aktier, anparter, andele eller lignende i en lægemiddel- og/eller medicovirksomhed. Ejer du i dag såkaldte medarbejderaktier i en lægemiddel- og/eller medicinalvirksomhed, har du dog en vis periode til at afvikle disse aktier.

Kontakt os gerne  
Du kan få mere at vide om stillingen ved at kontakte Sune Maaholm på 4123 5901 eller Mille Scherling på 2370 2980.

Du kan læse mere om Lægemiddelstyrelsen på www.lmst.dk.

Er du interesseret?  
Klik på "Ansøg" og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 9-10.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen - uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.

Om Lægemiddelstyrelsen
Vi er ca. 650 medarbejdere, som samarbejder om at sikre, at alle i samfundet kan få effektiv og sikker medicin og medicinsk udstyr – både når vi for eksempel går på apoteket, bliver behandlet på sygehuset eller vores dyr har brug for behandling. Vi er en del af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
Medarbejdernes trivsel og Lægemiddelstyrelsens resultater hænger tæt sammen, og derfor er det vigtigt for os at have en arbejdsplads med meningsfuldt arbejde, høj faglighed og udviklingsmuligheder – i balance med gode rammer for sundhed og trivsel. Vi prioriterer derfor også en sund kantine, træningsfaciliteter, kontormotion, store, lyse lokaler på Islands Brygge i København, og mulighed for hjemmearbejde.

Lægemiddelstyrelsen har røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder