The job Application Manager med gode samarbejdsevner has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Vil du være med udvikle et helt centralt system i den offentlige it-infrastruktur, som har ca. 4,6 mio. danskere som kunder? Har du evnen til at sætte dig ind i komplekse it-systemer og vil du være et centralt bindeled mellem leverandører og forretningen? Kan du navigere mellem mange interessenter? Så er du måske den Application Manager, som vi søger til TastSelv Borger.

Du bliver ansat i Årsopgørelseskontoret i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, som har ansvaret for en række forretningskritiske systemer. Tilsammen sikrer de, at borgere i Danmark kan se og rette deres årsopgørelse. TastSelv Borger er en stor, kompleks “paraply” med forgreninger ud til en lang række systemer og komponenter på tværs af Skatteforvaltningen.

Som Applicaton Manager vil du få ansvaret for systemet TastSelv Borger og andre delsystemer.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være at bidrage til at:

  • Sikre at ændringer i skattelovgivningen bliver omsat til præcise krav, som leverandøren kan implementere i systemerne
  • Koordinere, styre og prioritere en lang række udviklingsopgaver med blik for, at Årsopgørelsen altid er klar til danskerne medio marts
  • Sikre et godt samarbejde med og inddragelse af en række interessenter og samarbejdspartnere
  • Medvirke til en effektiv styring og opfølgning på økonomien i en stor, kompleks leverandøraftale.

Selvstændig og vedholdende profil med stærke samarbejdsevner
Du bliver motiveret af komplekse opgaver og et højt fagligt niveau. Du har en naturlig gennemslagskraft og evner at lytte og kommunikere, så du skaber engagement og motivation hos dem, du arbejder sammen med. Du sætter en ære i at samarbejde på tværs og sikre den fornødne koordinering og vidensdeling i de arbejdsrelationer, du indgår i.  

Du er vedholdende, du har sans for detaljer og du tager gerne et selvstændigt ansvar for at drive opgaverne helt i mål. Du har desuden en god it-forståelse og stor interesse for at styre it-leverandører og arbejde med sammenhængen mellem tekniske-, lovmæssige- og økonomiske krav.

Vi lægger vægt på, at du har erfaring med rollen som Application Manager eller tilsvarende. Du kan også have erfaring med:

  • It-projektledelse
  • Kravspecificering, test, drift, support og vedligehold
  • Styring af leverandører ved outsourced it-drift
  • At arbejde i et komplekst set-up, hvor du skal samarbejde med mange interessenter og leverandører.

Bliv en del af et fagligt stærkt fællesskab
Du bliver en del af kontoret Årsopgørelse, som har applikationsansvaret for Årsopgørelsen. Vi er ved at styrke vores leverance- og leverandørstyring og herunder implementere nye arbejdsprocesser. For at trives og få succes i stillingen, er det vigtigt, at du er forandringsparat og evner at se mulighederne i at være en del af forandringsproces.

Du kan glæde dig til at blive en del af et team af dygtige og engagerede kollegaer i et fagligt stærkt fællesskab, hvor vi videndeler og hjælper hinanden. Kontoret er præget af en uformel tone, godt humør og en høj faglighed, hvor du får rig mulighed for at tage et stort ansvar. Vi arbejder tæt sammen med kollegaer fra forskellige kontorer, styrelser og eksterne leverandører. Alle arbejder mod samme mål, og der er en stor grad af fællesskabsfølelse og et godt sammenhold på tværs af kontorer og fagligheder.

Det er vigtigt for os, at vores medarbejdere har den seneste og mest relevante viden, så vi kan løse vores opgaver optimalt. Vi lægger derfor stor vægt på at du gennemgår relevant efteruddannelse. Vi har høj grad af fleksibilitet, hvor der er mulighed for at balancere arbejds- og familieliv. 

Kontakt og ansættelsesvilkår
Send din ansøgning med CV, eksamensbevis og eventuelle udtalelser senest mandag den 10. april 2023 via linket ”Ansøg”.

Vi afholder samtaler løbende efterhånden som vi modtager relevante ansøgninger.

Første samtale kan eventuelt holdes via Teams.

Der kan indgå en logisk analyse og en personanalyse i ansættelsesforløbet.

Forud for ansættelsen vil der blive indhentet straffeattest og referencer.

Eventuelle spørgsmål besvares gerne af team-fagkoordinator Christian Michael Meyer, telefon 72 38 12 67.

Tiltrædelse er 1. juni 2023 eller efter nærmere aftale.

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten, overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) eller overenskomst for Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet.

Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner. Dit arbejdssted er Nybrovej 110, 2800 Kgs. Lyngby.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder