The job Anlægsingeniør til bygværker og vejafvanding has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Har bygværker, vejafvanding og infrastruktur i og over jorden din interesse – så er du måske vores nye anlægsingeniør

Vil du kombinere din interesse for bygværker og vejafvanding, være med til at få styr på vores datasæt indenfor infrastrukturområdet og være med i front i forhold til nye systemer (dTims fra Vejdirektoratet), som pt. er under udvikling til anlæg både i og over jorden? Så er denne stilling måske noget for dig?

Vi søger en erfaren anlægsingeniør, gerne med projektledererfaring og lyst til at arbejde med projektledelse, driftsopgaver og med grundlæggende vejforvaltningsdata inden for kommunens infrastruktur.

Vi tilbyder en alsidig stilling, hvor du skal navigere imellem flere opgavetyper og samarbejdskonstellationer. Du har mulighed for paradigmeskift mellem de noget forskellige opgaver samtidig med, at du løser spændende opgaver, og så kan vi byde dig velkommen i en organisation, hvor fleksibilitet og et arbejdsliv i balance bliver prioriteret.

Dine nye opgaver hos os …
Opgaverne spænder lige fra driftsmæssige reparationer, renovering og modernisering af bygværker (broer, støttemure, tunneler mv.) og vejafvandingen på kommunens projekter, herunder også de nye og spændende problemstillinger med bæredygtighed og det øgede fokus på klima- og miljøområdet. Du vil derfor være med i alt fra budget, regnskab, planlægning og udførelse til borgerinddragelse – og alt derimellem.

Du er også en vigtig part, når der kommer projekter udefra, hvor vi som myndighed skal foretage en vurdering af alt fra støttemure til flytning af rendestensbrønde.
Alt dette i tæt samarbejde med en kollega, hvor i sammen fordeler opgaver imellem jer og er sparringspartnere.

Du bliver endvidere medansvarlig for vores fælles datagrundlag og dermed vedligeholdelse af vores vejforvaltningssystem og broforvaltningssystem, noget vi lægger stor vægt på, ikke mindst fordi Gentofte Kommune er pilotkommune i forbindelse med implementeringen af dTims for belægninger og bygværker i et tæt samarbejde med Vejdirektoratet og andre kommuner.

Herudover vil du skulle bistå med din viden til kvalificering af andres projekter og opgaver, hvori der indgår delelementer, som ligger indenfor dit videns- og fagområde.

Du skal også være med til at planlægge og koordinere dine projekter med en række andre aktører, både internt i egne afdelinger (kørebanerenovering, trafiksanering) og eksternt fx med ledningsejere.

Velkommen til Vejmyndighed – her er plads til, at du kan udvikle dig
Din stilling er placeret i Vejmyndighed, som er en afdeling under Park og Vej og dermed en vigtig del af noget større. I afdelingen er vi 6 personer, som er specialister inden for forskellige felter, så der er arbejdsmæssigt stor bredde på viden og et højt fagligt niveau. Vi varetager alt fra vejjura som vejmyndighed, til alle store projekter på infrastrukturen, herunder fortove, kørebaner, cykelstier og stier, broer, bygværker, kystsikring mv. Derfor har vi også et tæt samarbejde med dem, som tager sig af trafikforhold og det grønne på vores veje, og den daglige sorte og grå drift.

Vi forsøger at løfte i flok på tværs af organisationsgrænser, og vi fordeler opgaverne mellem os. Du vil derfor også komme til at arbejde tæt sammen med vore andre afdelinger, særligt Vejdrift, Tilsyn, som har den daglige drift af vejafvandingen.

Vi mener, det er vigtigt, at man har det godt med sine kolleger og trives i en uformel atmosfære, mens der udføres et professionelt stykke arbejde og, at samarbejde er noget man bare gør, og høj kvalitet er en fælles ambition. Vi har fokus på efteruddannelse, så der er rig mulighed for at udvikle sig fagligt indenfor vore forskellige arbejdsområder

Hvad forventer vi af dig

Vi ser gerne, at du har:

  • relevant uddannelse som ingeniør med speciale i bygværker og konstruktioner,
  • viden om, interesse for og mod på at arbejde med vejafvanding,
  • viden om, eller er nysgerrig på at arbejde med data, der sikrer vores fundament, og du er frisk på at være med til at vedligeholde og udbygge de nye vej- og broforvaltningssystemer,
  • projektledererfaring og gerne erfaring med udbud, kontraktforhold og håndtering af entreprenører,

Vi lægger endvidere vægt på, at du er samarbejdsorienteret og kommunikerer tydeligt på dansk i både skrift og tale.

I din ansøgning må du meget gerne fortælle, hvis der er andre ting du kan, som du mener kunne være relevante for stillingen.

Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til følgende:

  • Vejman.dk, ArcGis, SMART, Broman.dk

Løn- og ansættelsesvilkår:
Du får løn efter overenskomst, med mulighed for forhandling af tillæg afhængig af dine kvalifikationer. Stillingen er på fuld tid, 37 timer inkl. frokostpause.

Forventet tiltrædelse så hurtigt som muligt.

Samtaler forventes afholdt i uge 13 og 14.

Har du spørgsmål vedrørende stillingen så kontakt venligst

Lian Relster
Ingeniør
Telefon: 39988290

Kasper Nielsen
Ingeniør
Telefon: 39988288

Ansøgningsfrist: 24. april 2023 klokken: 23:59

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder