The job Affaldsplanlægger eller sagsbehandler – er det dig? has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Har du set de to spændende stillinger der er ledige på affaldsområdet i Roskilde Kommune? Hvis ikke, så kig på Roskilde Kommunes hjemmeside www.roskilde.dk/job

Klima- og ressourceområdet har stor bevågenhed i Roskilde Kommune – og derfor er der behov for flere kompetente kræfter til at løfte de opgaver der ligger nu og i fremtiden på affaldsområdet.

Den ene stilling er en affaldsplanlægger – med mulighed for at sætte sit store præg på både planlægnings- og myndighedsdelen af den kommunale affaldsordning. Der er er både tilblivelsen af den kommende affaldsplan samt eksekvering af de mange aktiviteter planen lægger op til. Desuden er der mange dagligdags opgaver for at få den nuværende ordning løbende justeret helt rigtig på skinnerne.

Den anden stilling er mere orienteret mod sagsbehandling – specifikt på anvisning af bygge- og anlægsaffald. Der bliver heldigvis bygget og udviklet meget og tiltagende i Roskilde Kommune i disse år, og det afføder behovet for at få sorteret, afleveret og behandlet affaldet korrekt. Det kræver både tilsyn, vejledning og den rigtige sagsbehandling. Der vil også være plads til andre opgaver i affaldsporteføljen – men overvejende omkring tilsyn, virksomheder og selvfølgelig sparring på de fælles opgaver i teamet.

Roskilde kommune er en stor og veldrevet kommune med godt 90.000 indbyggere. Her er masser af aktivitet på både kultur- og idrætslivet – og kommunens drift på både anlæg, grøn omstilling og ressourcer er et prioriteret emne i den kommunale forvaltning med både midler, vilje og kompetencer. Hvis du gerne vil være en del af holdet er der nu plads til dig med de rigtige kompetencer. Vi glæder os til at læse din ansøgning. Ansøgningsfrist for begge stillinger er 14. april.

Læs opslagene og søg stillingerne på www.roskilde.dk/job

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.