About Region Nordjylland

Bygninger og Anlæg
Opgaverne i kontoret retter sig mod alle sektorers bygge- eller driftsopgaver. Kontorets byggeopgaver omfatter alle sektorer med undtagelse af Aalborg Universitetshospital, hvor denne opgave varetages af Projektorganisationen for Nyt Aalborg Sygehus.
Driftsopgaver, der omfatter kontakt til sektorernes driftsafdelinger, dækker alle sektorer.

Kontoret varetager bygherrefunktionen i forbindelse med sektorens byggeopgaver fra ide til realisering. Ud over den tekniske og økonomiske rådgivning betjenes de politiske byggeudvalg.

Kontoret sikrer vedligeholdelse af bygninger og tekniske anlæg, samt opgaver omkring bygnings- og installationsvedligeholdelse. Denne opgave retter sig mod Specialsektoren. Endvidere varetager kontoret den koordinerende funktion for regionens elinstallatører.

Kontoret udlejer boliger til hovedsagelig Yngre Læger. Boligerne er beliggende i Aalborg, Brønderslev og Dronninglund.

Regionens ejendomme, der er udfaset af driften, overgår til kontoret, hvor driften varetages frem til afhændelse. Regions ejendomme der er udfaset af driften søges solgt. Bygningernes forberedelse til salg varetages af kontoret

Kontoret varetager regionens interne Agenda 21 initiativer, herunder sikring af energibesparende foranstaltninger i hele regionen. Opgaven omfatter også energiregistrering for alle regionens ejendomme.