About Nature Energy

Nature Energy blev etableret i 1979 under navnet Naturgas Fyn. I en årrække var virksomheden alene fokuseret på at drive naturgasnettet på Fyn og sælge den fossile naturgas til de fynske gaskunder. Efter en årrække med markante underskud (80 mio. kr. om året), blev økonomien rettet op, der blev etableret en produktion af grøn biogas og virksomheden skiftede navn til Nature Energy. De seneste år har virksomheden investeret mere end 1 milliard kr. i ni biogasanlæg og en grøn omstilling af gasnettet.

Fra naturgas til grøn biogas
Den danske stat oprettede i 1972 Dansk Naturgas A/S, som året efter skiftede navn til DONG (Dansk Olie og Naturgas A/S). Og da Folketinget i 1979 vedtog at indføre naturgas i Danmark, indgik DONG den første aftale om udvinding og levering af naturgas. Nature Energy - den gang som Naturgas Fyn - blev etableret samme år af de fynske kommuner, som et af de 5 regionale gasselskaber i Danmark, og 2 år efter begyndte vi at bygge naturgasnettet på Fyn.