About Metroselskabet og Hovedstadens Letbane

Metroselskabet og Hovedstadens Letbane står for at anlægge Cityringen og drive den eksisterende Metro. Metroen havde i 2009 ca. 50 mio. passagerer, og er netop blevet kåret til verdens bedste Metro. Metroselskaet har i dag ca. 100 ansatte stigende til ca. 200 ansatte i 2011. Metroselskabet er stiftet i 2007 og ejes af Staten, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune.