About Horsens Kommune

Den nye Horsens kommune tæller cirka 80.000 indbyggere. Kommunen består af de tidligere Horsens, Gedved og Brædstrup kommuner, minus en lille del af Brædstrup, der har valgt at blive en del af Skanderborg kommune.  Kommunen dækker et areal på 520 km2 og breder sig fra Endelave i øst til Brædstrup i vest.