About Danmarks Meteorologiske Institut

DMI, der er en institution under Klima, Energi og Bygningsministeriet, udfører prognose og varslingstjeneste samt kontinuerlig overvågning af vejr, klima og hav, dels for at sikre menneskeliv og materielle værdier, dels for at skabe grundlag for økonomisk og miljømæssig planlægning af samfundet. Endvidere udføres forskning og udvikling inden for DMI's fagområder.