Om VandCenter Syd

VandCenter Syd
VandCenter Syd sikrer vand af høj kvalitet i din vandhane og sørger for, at spildevandet bliver renset og sendt forsvarligt tilbage til naturen.

Vores vision er at være en god rollemodel både lokalt, nationalt og internationalt - og det er en målsætning, der forpligter. Vi har derfor løbende brug for nye, dygtige medarbejdere, der vil være med til at gå i front.

Læs mere på vandcenter.dk.