Om Urland

Urland arbejder med strategi og udvikling i danske byer og landområder. Vi er særligt optaget af udviklingen uden for de største byer og håndterer samarbejdsprocesser i strategiudvikling, programmering og modning af realiseringsprojekter i det byggede miljø. Vi arbejder for at fremme nye samarbejdsformer, hvor traditionelle skel mellem myndighed, borger og erhvervsdrivende tages op til revision, og hvor synergi kan opstå mellem byliv, hverdagsliv og turisme.