Om Undervisningsministeriet - Styrelsen for IT og Læring

Styrelsen for It og Læring er en del af Undervisningsministeriet. Vi udfører opgaver inden for de overordnede målsætninger, rammer og regler på ministeriets område.