Om TVIS

TVIS - Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S. TVIS gør overskudsvarme til en ressource, så borgerne i Trekantområdet får miljøvenlig fjernvarme til nogle af landets billigste priser. 

TVIS er et samarbejde på tværs af kommunegrænser, fjernvarmeselskaber og lokale virksomheder, som i mange år har sikret høj forsyningssikkerhed af fjernvarme ved at udnytte lokale energiressourcer så effektivt og miljøhensynsfuldt som muligt.

TVIS er et §60-selskab underlagt Varmeforsyningsloven med fire ejerkommuner og en politisk udpeget bestyrelse. TVIS er et hvile-i-sig-selv-selskab, hvilket vil sige, at TVIS’ primære formål er at udnytte varmeressourcer effektivt og miljøhensynsfuldt, så varmepriserne er lave og understøtter grøn omstilling.