Om Sund & Bælt Holding A/S

Sund & Bælts vigtigste opgave er at gøre det nemmere at være rejsende. Mere end 250.000 kunder benytter hver dag Sund & Bælts trafikanlæg, dvs. Storebæltsforbindelsen, Øresundsmotorvejen og Øresundsbanen med tilhørende stationer samt havnene i Odden, Ebeltoft, Spodsbjerg og Tårs.

Sund & Bælt er et statsejet aktieselskab, der også gennemfører projekteringsarbejdet for en fast forbindelse over Femern Bælt med de tilhørende danske landanlæg.

Hovedkvarteret ligger i København, men Sund & Bælt har et administrationscenter i Korsør i tilknytning til Storebæltsbroens betalingsanlæg, hvor en stor del af medarbejderne arbejder.

Herudover er der ca. 200 entreprenører fra private firmaer, som varetager drifts- og vedligeholdsopgaver på Storebæltsbroen.