Om Slagelse Kommune

Værdier vi vil arbejde med  

De nye værdier er klar til brug Vi har valgt et fælles værdigrundlag, der skal gælde for kommunen som arbejdsplads i fremtiden

De fire værdiord, som værdigrundlaget bygger på er: Modig, tydelig og kompetent - med glæde. 

Processen med at finde ordene og deres betydninger begyndte allerede i november 2008 og har undervejs involveret langt de fleste medarbejdere i kommunen.

I alt 124 ud af 136 arbejdspladser har bidraget med forslag og kommentarer. Alle forslag til værdiord og begreber er blevet vendt, drejet og diskuteret, for at finde frem til netop dem, som bør kendetegne Slagelse Kommune som arbejdsplads og kommunens forhold til borgerne.

Nu har vi resultatet - et færdigformuleret værdigrundlag.

Alle børnehaver, plejehjem, skoler, jobcenter, administrationen - ja kort sagt alle arbejdspladser i kommunen, skal nu til at arbejde videre med, hvad værdierne betyder hos dem lokalt.

Det er en proces, der kommer til at strække sig over et godt stykke tid og som også på længere sigt gerne skulle få positiv betydning for borgerne.
 

Værdigrundlaget ser sådan ud 

Modig 
Vi går foran inden for vores felt og kan lide at tænke stort, nyt og fremadrettet. Inspiration og nysgerrighed er en vigtig drivkraft, og vi afsøger gerne nye muligheder i vores daglige arbejde. Vi er trygge ved at vise handlekraft og tage initiativ – og værdsætter også, når andre gør det.

Tydelig 
Vi gør os umage med, at al kommunikation er tydelig og til at forstå og lægger vægt på, at der er sammenhæng mellem ord og handlinger. Vi deler vores viden, inddrager og anerkender hinanden, så forventninger er afstemte og alle ved, hvilke mål vi vil opnå og hvorfor.

Kompetent
Vi har et højt fagligt niveau og ser det som en fælles opgave at yde service af bedst mulig kvalitet. I respekt for den enkelte, viser vi tydeligt, at vi har tillid til hinandens kunnen. Vi engagerer os og tager sammen ansvar for helheden og opgavernes løsning.

- med glæde 
Vi er bevidste om, at et godt arbejdsmiljø er en forudsætning for motivation, trivsel og glæde i vores arbejdsdag. Vi ser det positive først og gør vores bedste for at skabe en god dag for alle, både kolleger, brugere og borgere.