Om Skive kommune

Skives Kommune har en vision om at skabe et Rent Liv gennem et aktivt medborgerskab, bæredygtig energi, gode fødevareoplevelser og fjorden. Teknisk Forvaltning er en værdiskabende organisation, der aktivt søger at udmønte visionen i praksis. Allerede i dag ses det tydeligt f.eks. i form af Danmarks første plusenergi-kontorhus og GreenLab Skive, hvor vi planlægger at etablere Danmarks første energilandskab. Her skal forskellige vedvarende energiformer kobles sammen, så der kan produceres endnu mere energi.

Værdigrundlag og ledelsesværdier 
​Alle medarbejderes daglige arbejde skal basere sig på det fælles værdigrundlag som er: Udvikling, Trivsel og Ordentlighed.

Skive Kommune har en høj grad af decentralisering. Det betyder blandt andet, at god ledelse i høj grad skabes af den enkelte leder. Overordnet har vi defineret en række ledelsesværdier.