Om SEGES Innovation

Vi udfører forsknings- og innovationsopgaver indenfor landbrugs- og fødevarefaglige områder som f.eks. planteproduktion, husdyrproduktion, miljø, klima og bioøkonomi/bioenergi, cirkularitet, biodiversitet, økonomi og afsætning. Vi udvikler, vedligeholder og supporterer mange af landmandens øvrige it-redskaber – for eksempel de programmer, landmanden bruger til at styre driften inden for kvæg, svin eller planteavl. Vi driver den store videns-kanal Landbrugsinfo og arrangerer faglige kongresser med nyeste forskning og faglige resultater. Vi innoverer, forsker og udvikler i nationale og internationale forsknings- og udviklingsprojekter. Vi er cirka 530 medarbejdere i SEGES Innovation.