Om Roskilde Kommune

Roskildeområdet er et sted, hvor mange gerne vil bo. Det skyldes flere forhold: Nærheden til fjorden og skoven, samtidig med at kommunen ligger tæt på København. Dette skal kombineres med, at Roskilde er en by i sig selv med kultur og udfoldelsesmuligheder.

Roskilde Kommune er i vækst. Kommunens plan for boligudbygning vil resultere i omkring 5.000 flere borgere i Roskilde i 2016. Børnefamilierne vil udgøre ca. 28 pct. af husstandene.

Den unikke nye bydel, Trekroner, fylder meget i kommunens vækst. Men også området vest for byen ekspanderer voldsomt sammen med udvalgte områder andre steder i den nye, store kommune.