Om Rosenfelt & West Engineering A/S

I takt med at godstrafikken på jernbanen stiger, stiger kravene også til rangerbanegårde, depoter, havne, og sidespor, som ligeledes er blevet mere effektive og sikre. Det elektroniske sikringsanlæg AlisterCargo er blevet udviklet med disse krav i tankerne, i henhold med standarderne EN50126 og CENELEC, baseret på et PLC system. Systemet er baseret på erfaringer med sikringsanlæg i Skandinavien, Europa og andre verdensdele.

AlisterCargo er udviklet til at imødekomme kravene en moderne, effektiv og sikker rangerbanegård eller depot ligger på et elektronisk sikringsanlæg. Hovedfunktionen er at kontrollere og overvåge alle baneobjekter (signaler, sporskifte, bremser togdetektering), inklusiv diagnose- og vedligeholdsegenskaber. Styringen kan enten foretages fra et centralt kontrolrum, og/eller lokalt ved specielle paneler tæt på jernbanen. Yderligere systemegenskaber, som togidentifikationssystemer, og status på togopbevaring, kan let tilføjes kontrolprogrammet.