Om Region Midtjylland

Ledelses- og styringsgrundlag
Ledelses- og Styringsgrundlaget beskriver de overordnede rammer og principper for ledelse og styring i Region Midtjylland, herunder mission, vision og strategispor. Ledelses- og Styringsgrundlaget sætter samtidig fokus på sammenhængen mellem det politiske niveau og regionens arbejdspladser. 

Formålet med Ledelses- og Styringsgrundlaget er blandt andet: 

  • at understøtte realisering af politiske mål og opnåelse af ønskede resultater for borgerne
  • at tilbyde et styrings-, udviklings- og analyseredskab der kan anvendes på alle arbejdspladser

I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdier og tillid. 

Værdierne er:

  • dialog
  • dygtighed 
  • dristighed

​Mission: 

  • at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand.

​Vision:
Vi vil stræbe efter

  • at skabe et sammenhængende sundhedsvæsen på højt internationalt niveau til gavn for alle
  • at levere sociale ydelser på højt specialiseret niveau, som imødekommer efterspørgslen og er til gavn for alle
  • at forøge viden og understøtte udvikling i erhvervslivet, i den offentlige sektor og i offentligheden samt skabe vilkår for bæredygtig økonomisk vækst