Om Rådet for Bæredygtigt Byggeri

Rådet for Bæredygtigt Byggeri er en non-profit medlemsorganisation, der kæmper for en fremtid med bæredygtigt byggeri og byudvikling i Danmark. Organisationen blev stiftet i 2010 og etableret som et dansk råd for bæredygtighed i byggebranchen. 
Rådet er et netværk af aktører, som ønsker radikalt at forbedre bæredygtigheden af det bebyggede miljø i Danmark. Med omkring 750 medlemmer, der spænder over hele værdikæden, repræsenterer Rådet for Bæredygtigt Byggeri holdningen hos branchens nuværende og fremtidige ledere, der stræber efter transformationsændringer.