Om PlanEnergi

40 år med grøn omstilling

PlanEnergi er et af landets førerende rådgivende ingeniørfirmaer inden for den grønne omstilling. Vi er en voksende organisation, som i dag har ca. 50 alsidigt kvalificerede og dedikerede medarbejdere.

PlanEnergi har til formål at fremme anvendelsen af ressourcebesparende og miljøbevarende systemer. Vi arbejder med fremtidens skræddersyede energiløsninger inden for vedvarende energi, ressourcehåndtering, effektiv energianvendelse og systemintegration. Det gør vi som fast rådgiver for en række af Danmarks mest fremsynede kommuner, fjernvarmeværker, biogasanlæg og developere og i en række danske og EU finansierede udviklingsprojekter, hvor danske energiløsninger formidles og nye udvikles.

PlanEnergi er en flad og medarbejderdrevet organisation med høj grad af medbestemmelse og indflydelse på egne opgaver. Beslutningsgangene er korte og der er plads til gode ideer og bidrag til forbedring af processer og løsninger i organisationen. Vi prioriterer ligeværdighed og gennemsigtighed med selvledelse og gensidig tillid som en naturlig del af hverdagen. Vi lægger vægt på gensidig fleksibilitet, hvilket bl.a. indebærer fleksible arbejdstider, mulighed for hjemmearbejdsdage og mulighed for at afspadsere overarbejde. Vi er en arbejdsplads med medarbejderne i centrum, hvor vi også vægter det sociale samvær højt.

PlanEnergi har afdelinger i Skørping, Aarhus og København.

Midtjylland: Vestergade 48 H - 8000 Århus C
Nordjylland: Jyllandsgade 1 - 9520 Skørping
Sjælland: Nørregade 13, 1. - 1165 København K