Om Odense Tekniske Gymnasium

Htx-uddannelsen (højere teknisk uddannelse) blev for første gang tilbudt som en forsøgsordning i 1982. Uddannelsen er kendetegnet ved, at en stor del af undervisningen er tilrettelagt som projekter, hvor der både arbejdes teoretisk og praktisk med tekniske og naturvidenskabelige problemstillinger.

Htx-uddannelsen er generelt adgangsgivende til landets videregående uddannelser.